Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Kehitysvammaisuus - haaste vai rikkaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

5 op

Kuvaus

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuasi:
- Tiedät mistä kehitysvammaisuus johtuu
- Osaat selittää, mitä kehitysvammaisuus on
- Ymmärrät, millaisissa tilanteissa ja millaisia eettisiä kysymyksiä voi nousta esille kehitysvammaisten ja hänen perheensä kohtaamisessa erilaisissa toimintaympäristöissä
- Osaat perustella omaa toimintaasi kehitysvammaisen ja hänen perheensä / ohjaajiensa kanssa sinun oman ammattieettisten toimintaohjeiden perusteella
- Tiedät millaisia kommunikaatio-, hoito-, kuntoutus- ja tukitoimenpiteitä voidaan käyttää kehitysvammaisen ihmisen arkielämässä
- Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tuottamien palveluiden merkityksen eri-ikäsille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen osana kehitysvammaisten hoito- ja palveluketjua

Ajankohta
23.5.2022 - 15.8.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintojaksolle  tästä linkistä. Linkki avautuu 14.3.2022 klo 8.00.
Lisätietoja

Opettaja Maarit Leinonen, maarit.leinonen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Haku alkaa
14.3.2022
Haku päättyy
13.5.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €. Maksuton 31.7.2022 mennessä ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Kurssi toteutetaan devMoodle-oppimisalustalla itsenäisenä verkkotyöskentelynä (4 op) ja 1 op suoritetaan työskentelynä kehitysvammaisen kanssa. 

Toiminnallinen osuus voidaan suorittaa kehitysvammaisten asumisyksiköissä, työpajoissa, erityishuollon toimintaympäristöissä, kehitysvammaisen kotona jne. Opiskelija laatii tavoitteet toiminnalle ja suunnittelee aikataulun yhdessä kehitysvammaisen ja hänen huoltajiensa / ohjaajiensa kanssa. Yksi opintopiste koostuu suunnitelmasta, toteutuksesta ja arvioinnista. Lähitapaamisia voi olla 2 - 5 kertaa.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Sosiaali- tai terveysalan AMK-opiskelijat tai ko. alan tutkinnon suorittaneet
Opettaja
Maarit Leinonen, maarit.leinonen@kamk.fi
TLO
Arviointi
Oppimispäiväkirja, johon on liitetty toiminnallisen osuuden raportti.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 15.8.2022
Julkaisupäivä 28.2.2022
Muokattu 14.6.2022 14.10.29