Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Hoitoalasta ammatti

2 op

Kuvaus
Tavoitteet:
Opiskelija perehtyy sairaanhoitajan ammattitaitovaatimuksiin ja sairaanhoitajan tulevaisuuden työn haasteisiin. 
Opiskelija perehtyy ja harjoittelee asiatekstin kirjoittamista.

Sisältö:
- Sairaanhoitajan ammattitaitovaatimukset
- Sairaanhoitajan työn tulevaisuuden haasteet
Ajankohta
15.1.2022 - 15.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tästä linkistä
Lisätietoja
Lehtori Jaana Kemppainen, jaana.kemppainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan (maksuton 31.7.2022 saakka).
Haku alkaa
15.1.2022
Haku päättyy
30.11.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
30,00 euroa, maksuton 31.7.2022 mennessä ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opinnot
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojakson suorittaminen on mahdollista omaan tahtiin.
Edeltävät opinnot
Opettaja
Lehtori Jaana Kemppainen
TLO
Arviointi
Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1 - 5. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien palautettavien tehtävien tekeminen sekä materiaalin opiskelu.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 15.12.2022
Julkaisupäivä 3.2.2022
Muokattu 14.6.2022 14.08.57