Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Asiantuntijan puheviestintä

3 op

Kuvaus
Opinnoissa keskitytään erilaisiin työelämän puheviestintätilanteisiin ja niihin valmistautumiseen. Opinnoissa saadaan eväitä asiantuntijan selkeään, tavoitteelliseen ja vaikuttavaan puheviestintään. Lisäksi käsitellään mm. esiintymisjännitystä ja sen hallintaa. 
Ajankohta
1.2.2022 - 31.12.2022
non stop
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Ilmoittautumisesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi
Ilmoittautuminen on sitova.
 
Haku alkaa
1.2.2022
Haku päättyy
31.12.2022
Opintojen taso
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Peliala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
Maksuton 31.7.2022 saakka ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Yhteyshenkilö Koulutuksen kehittäjä, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Lehtori Tuula Rajander
TLO
Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä

Hyväksytty

Opiskelija pohtii omaa viestijäkuvaansa analyyttisesti ja hän kykenee nostamaan siinä esiin vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan puheviestijänä.

Opiskelija kykenee analysoimaan viestintäkumppanin sanatonta viestintää eri osa-alueiden kannalta. Hän ottaa myös huomioon sanallisen viestinnän omassa esiintymisessään.

Opiskelija kykenee käyttämään erilaisia puhe-esityksen havainnollistamisen keinoja. Hän pystyy kohdentamaan puhe-esityksen kuulija-analyysin perusteella kohdeyleisölle. Hän osaa käyttää puhe-esityksessään erilaisia argumentoinnin keinoja ja pystyy myös analysoimaan ja arvioimaan viestintäkumppanin argumentointia.

Opiskelija tietää esiintymisjännitykseen vaikuttavia seikkoja sekä tuntee ja osaa hyödyntää keinoja sen hyväksymiseen ja lieventämiseen.

Opiskelija kykenee laatimaan ja esittämään vaikuttavan puheenvuoron.

 

Täydennettävä

Joku tai jotkut yllä mainituista hyväksytyn kriteereistä jäävät opiskelijalta saavuttamatta.

Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 1.2.2022
Muokattu 8.6.2022 10.19.50