Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yritysverotus

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee yrityksen tuloverotuksen keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa tuloverotuksen ja tilinpäätössuunnittelun perusperiaatteet. 
Opintojakson sisältö
Tuloverotus eri yritysmuodoissa
Elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskeminen
Tilinpäätössuunnittelun perusteet
 
Ajankohta
1.6.2022 - 31.12.2022
non stop alkaen kesäkuu 2022
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Ilmoittautumisesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi
Ilmoittautuminen on sitova.
 
Haku alkaa
1.2.2022
Haku päättyy
31.12.2022
Opintojen taso
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Peliala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
Maksuton 31.7.2022 saakka ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Yhteyshenkilö Koulutuksen kehittäjä, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
 
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Lehtori Eija Pekkonen
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä
Opiskelija osaa soveltaa yritysten verotusta koskevia säännöksiä vaativissa verotustilanteissa.
Hyvä
Opiskelija osaa soveltaa yritysten verotusta koskevia säännöksiä tavanomaisissa verotustilanteissa.
Tyydyttävä
Opiskelija osaa soveltaa yritysten verotusta koskevia säännöksiä yksinkertaisissa verotustilanteissa.
Hyväksytty / Hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 31.1.2022
Muokattu 8.6.2022 10.11.26