Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Sisätauti-kirurginen hoitotyö. syventävät opinnot

7 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa soveltaa monitieteistä tietoperustaa sisätauti-kirurgisen potilaan hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia hoitotyön toimintoja ohjatessaan ja tukiessaan potilasta ja hänen perhettään sairauden eri vaiheissa sekä omahoidossa. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää sisätauti-kirurgisen potilaan hoitoa erilaisissa sisätauti-kirurgisen potilaan hoitoympäristöissä.

Opintojakson sisältö

  • Sisätauti-kirurgisen potilaan kokonaisvaltaisen ja potilasturvallisen hoitotyön erityispiirteet
  • Lääketieteellisen ja farmakologisen tietoperustan soveltaminen sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä
  • Hoitoon sitoutumisen tukeminen asiakkaan terveyden edistämisessä
  • Hoitotyön teknologian soveltaminen sisätauti-kirurgisen potilaan hoitotyössä
  • Näyttöön perustuvan tiedon ja hoidon vaikuttavuuden kriittinen arvioiminen
  • Eettisten kysymysten käsitteleminen


Opintojakson aiheet
Monisairas potilas, munuaisten vajaatoiminta ja dialyysi, silmäsairaudet, keuhkosairaudet ja uniapnea, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lääke-, neste- ja kivunhoito, haavanhoito, murtumapotilas, sydänfilmi ja rytmihäiriöt, sepelvaltimotautikohtauksen hoito ja sydämen vajaatoiminta -potilaan hoitotyö, syöpäpotilas, elinsiirto, kriittisesti sairaspotilas, aseptinen toiminta ja perioperatiivinen hoitotyö.

Ajankohta
20.1.2022 - 28.4.2022
kevät 2022
Ilmoittautuminen

 Ilmoittautuminen opintoihin tästä linkistä.

Opintoihin otetaan enintään 10 avoimen amk:n opiskelijaa. 

 

 

Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
10.1.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
15 € / op
Yhteystiedot
Suoritustapa

Teoriaopinnot 7 op: Verkko-opiskelu (mm. Devmoodle) 3 op, itsenäinen opiskelu, simulaatio, lähiopetus, etäopetus (TEAMS), podcastit.

Halutessaan opiskelijalla on mahdollisuus tehdä em. lisäksi harjoittelun tietyin edellytyksin:

Syventävä harjoittelu 15 op: Avoimen amk:n opiskelijat suorittavat harjoittelun oman työnantajansa kanssa sovitussa harjoittelupaikassa, jonka harjoittelun ohjauksesta vastaava opettaja hyväksyy. Henkilön tulee olla vakuutettu oman työnantajansa puolesta harjoittelun aikana. Harjoittelun pituus on 10 viikkoa. Ajankohta kevät - kesä 2022.


Oppimateriaali
Aika ja paikka
Kevät 2022.
Etäopetuspäivät Teams- yhteydellä ja lähiopetuspäivät Kuusamon lukiolla ja yksi päivä Kajaanin amk Campuksella.

20.1.2022 klo 8-9.30 Opintojakson aloitus (Teams – yhteys). Mahdollisuus laskea lääkelaskut (Jos opiskelija suorittaa harjoittelun) Kuusamon lukiolla klo 11-11.30.
10.2.2022 klo 8-8.45 Teams- yhteys
17-18.2.2022 klo 8-16 Lähiopetuspäivät Kuusamon lukiolla. Lääkelaskut.
3-4.3.2022 klo 8- 11.30 Lähiopetuspäivät Kuusamon lukiolla.
17.3.2022 klo 12.30-14 Teams-yhteys (kokemusasiantuntija: kipu)
31.3.2022 klo 9-17 Simulaatiopäivä Kajaanissa
7.4.2021 klo 12-30 16 Teams – yhteys (kokemusasiantuntija: syöpä, elinsiirto)
28.4.2022 klo 8- 10:30 Tentti Kuusamon lukiolla
Edeltävät opinnot

AMK-tasoinen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna em. tutkinto-opinnoista perusopinnot 180 op.

Opettaja
Virpi Neuvonen, Kirsi Lokkila ja Sanni Vuorinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu.
TLO
Arviointi
Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 28.4.2022
Julkaisupäivä 19.11.2021
Muokattu 24.11.2021 8.48.19