Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

(Sosionomi) Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä

5 op

Kuvaus

Opintojakson sisältö

  •  Saat yleiskuvan sosionomin ammatista ja tiedät perusteet sosionomin ammatista.
  • Opintojakso luo perustaa sosionomin ammatti-identiteetin muodostumiselle sekä tiedoille ja taidoille, joita tarvitset sosiaalialalla työskennellessä.
  • Tämä opintojakso kuuluu sosiaalialan asiakastyön ja palvelujärjestelmän perusteet -kokonaisuuteen.
    Tarkemmat tiedot voit tarkistaa opinto-oppaasta, ks. linkki opinto-oppaaseen.


Opintojakson osaamistavoitteet

  •  Opiskelija tuntee sosionomin erilaiset ammatilliset mahdollisuudet sekä ammatillisen roolin erilaisissa asiakastehtävissä ja hyvinvoinnin edistämisessä.
  • Opiskelija ymmärtää asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä.
  • Opiskelija tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin. 
  • Opiskelija tietää, mitä tarkoittaa moniammattillinen työ ja verkostotyö. 
  • Opiskelija tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa.
Ajankohta
1.1.2022 - 1.12.2022
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksolle tästä linkistä

Opintojaksolle mahtuu enintään 50 opiskelijaa.

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
1.11.2022
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
(75 €) Maksuton 31.7.2022 mennessä kaikille ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Opintojakso koostuu luennoista, pakollisesta kirjallisuudesta sekä itsenäisesti tehtävistä tehtävistä oppimisympäristössä. Tällä avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksolla ei ole lähiopetusta.
Opintojakson tentit ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Matti Heikkinen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
0-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 1.12.2022
Julkaisupäivä 27.9.2021
Muokattu 14.6.2022 14.02.15