Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

(Sosionomi) Varhaiskasvatuksen perusteet

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet

• Opiskelija tuntee suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän historian ja kehittymisen tähän päivään sekä palvelua ohjaavaan keskeisen lainsäädännön.
• Opiskelija ymmärtää varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisen tehtävän ja osuuden suomalaisen hyvinvointia edistävän järjestelmän osana
• Opiskelija tuntee varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) perusteet, tavoitteet ja sisällöt.
• Opiskelija perehtyy lapsen oppimista ja kehitystä kuvaaviin taustateorioihin.
• Opiskelija ymmärtää varhaiskasvatuksen arjen erilaiset tehtäväalueet ja toimijoiden roolit ja tietää, mikä on varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät varhaiskasvatuksessa

Opintojakson sisältö:

Opintojaksolla käsitellään varhaiskasvatuksen historiaa ja kehitystä tähän päivään sekä tutustutaan varhaiskasvatusta ohjaavaan lainsäädäntöön sekä varhaiskasvatuksen taustateorioihin ja peruskäsitteisiin, kuten kasvu, kehitys, oppiminen, varhaiskasvatussuunnitelma, oppimisen alueet varhaiskasvatussuunnitelmassa, lapsen osallisuuden edistäminen, laaja-alainen osaaminen ja toimintakulttuuri.
Opintojaksolla perehdytään varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin ja varhaiskasvatuksen erilaisiin tehtäväalueisiin ja toimijoiden rooleihin
Tämä opintojakso kuuluu Kamkin sosionomiopintojen moduuliin Varhaiskasvatus ja sosiaalipedagogiikka sosionomin työssä (20 op). Tarkemmat tiedot voit tarkistaa opinto-oppaasta

Opintojakson suoritus viimeistään 31.3.2022 mennessä.
Ajankohta
1.1.2022 - 1.12.2022
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksolle tästä linkistä

Opintojaksolle mahtuu enintään 50 opiskelijaa.

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
1.11.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
(75 €) Maksuton 31.7.2022 mennessä kaikille ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Suoritustapa
  • Opintojakso muodostuu nauhoitteista (luentotallenteet, videot ja podcastit) ja itsenäisesti opiskeltavasta materiaalista.
  • Opintojakso suoritetaan esseellä (4 teemavaihtoehtoa): Verkkokurssin materiaali + annettu ja/tai itsehankittu teemaan sopiva kirjallisuus (tarkempi ohjeistus Moodlessa)
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Ullamaija Niskanen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 1.1.2022
Muokattu 14.6.2022 14.03.24