Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

(Sosionomi) Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla

5 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita ja niiden teoreettisia perusteita
Opiskelija osaa arvioida eri asiakasryhmien palvelutarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveprosessin ja tuntee palveluohjauksen periaatteet
Opiskelija tuntee psykososiaalisen työn ryhmädynamiikan perusteita, yhteisöllisiä, osallistavia ja valtaistavia menetelmiä eri elämäntilanteissa olevien kohderyhmien tukemiseksi
Tietää vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa.

Opintojakson sisältö
Opintojaksolla käsitellään sosiaalialan työmenetelmiä asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, asiakasprosessia, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö sekä järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena.
Tämä opintojakso kuuluu sosiaalialan menetelmät asiakkaiden ohjaamisessa ja kuntoutuksessa -kokonaisuuteen (opinto-opas).

Ajankohta
1.1.2022 - 1.12.2022
Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislinkki koulutukseen

Opintojaksolle mahtuu enintään 50 opiskelijaa.

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
1.11.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
(75 €), maksuton 31.7.2022 mennessä kaikille ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Suoritustapa

Opintojaksoon sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia noin 10 tuntia sekä erikseen tehtäviä itsenäisiä harjoituksia 4-6 tuntia oppimisympäristössä.
Opintojakson tentit ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opiskelijan on suositeltavaa opiskella ensin Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä (5 op) -opintojakso.
Opettaja
Matti Heikkinen
TLO
Arviointi
0-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 1.1.2022
Muokattu 14.6.2022 14.03.04