Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

(Sosionomi) Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla

5 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita ja niiden teoreettisia perusteita
Opiskelija osaa arvioida eri asiakasryhmien palvelutarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveprosessin ja tuntee palveluohjauksen periaatteet
Opiskelija tuntee psykososiaalisen työn ryhmädynamiikan perusteita, yhteisöllisiä, osallistavia ja valtaistavia menetelmiä eri elämäntilanteissa olevien kohderyhmien tukemiseksi
Tietää vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa.

Opintojakson sisältö
Opintojaksolla käsitellään sosiaalialan työmenetelmiä asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, asiakasprosessia, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö sekä järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena.
Tämä opintojakso kuuluu sosiaalialan menetelmät asiakkaiden ohjaamisessa ja kuntoutuksessa -kokonaisuuteen (opinto-opas).

Opintojakson suoritus viimeistään 31.3.2022 mennessä.

Ajankohta
6.9.2021 - 31.3.2022
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
Maksuton 31.12.2021 mennessä ilmoittautuneille
Yhteystiedot
Suoritustapa

Opintojaksoon sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia noin 10 tuntia sekä erikseen tehtäviä itsenäisiä harjoituksia 4-6 tuntia oppimisympäristössä.
Opintojakson tentit ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Matti Heikkinen
TLO
Arviointi
0-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.3.2022
Julkaisupäivä 6.9.2021
Muokattu 22.12.2021 15.35.03