Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

E-business (YAMK)

5 op

YA00BR10
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
- Tunnistaa oman liiketoiminnan kannalta merkittävät digitalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset.
- Osaa kehittää liiketoimintastrategiaa digitalisaation tuomat mahdollisuudet huomioiden.
- Osaa analysoida ja kehittää digitaalista liiketoimintaa, analysoida ja tulkita olemassa olevaa dataa ja toiminnan vaikutuksia sekä sen pohjalta iteroida toimintaa.
- Osaa arvioida monikanavaisuuden mahdollisuuksia osana yrityksen liiketoimintaa sekä osaa suunnitella myynnin kasvua tukevia digitaalisia kanavia sekä soveltaa digitaalisen markkinoinnin keinoja ja laatia digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman.
Opintojakson sisältö
Verkkokaupan alustat
Verkkokauppastrategia
Verkkokauppa osana kivijalkakauppaa
Asiakkuuksien hallinta ja asiakkaiden sitouttaminen
Logistisen prosessin optimointi
Digitaalinen markkinointi
Monikanavaisuus myynnissä, viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Verkkopalvelu

 

 

Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
Syksy 2021
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
1.9.2021
Haku päättyy
31.10.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Peliala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75
Yhteystiedot
Opettaja Elina Jääskeläinen, elina.jaaskelainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Verkko-opinnot, nonstop
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 30.12.2021
Julkaisupäivä 6.9.2021
Muokattu 6.9.2021 9.41.02