Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Aluevaikuttava tapahtuma (YAMK)

5 op

YA00BR50
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Tapahtumat nähdään yhä useammin aluekehityksen välineinä. Tapahtumatuotanto- ja -kysyntä muodostavat verkostomaisesti toimivan, aluetaloudellisesti vaikuttavan rakenteen. Tapahtumien taloudellinen merkitys korostuu tarkasteltaessa tapahtumiin liittyvän matkailu- ja paikalliskysynnän kasvua, kun taas tapahtuvien aluetaloudellista vaikutusta voidaan tarkastella alueellisen vetovoimaisuuden tai imagon näkökulmasta, mutta samalla myös kriittisesti.
Opiskelija osaa luokitella tapahtumat tyypeittäin. Hän osaa soveltaa omaksumaansa tietoa tapahtumien strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun ja johtamiseen. Tapahtumien taloudellisen vaikuttavuuden ohella hän osaa tunnistaa ja arvioida myös niiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Opiskelija saa työvälineitä ja valmiudet tapahtumien taloudellisten vaikutusten mittaamiseen. Opiskelija osaa proaktiivisesti rakentaa ja kehittää alueellisen tapahtuman eri toimijaverkostoja.
Opintojakson sisältö
• tapahtumien luokittelu ja määrittely
• vastuullinen tapahtuma
• taloudelliset vaikutukset
• ympäristövaikutukset
• sosio-kulttuuriset vaikutukset
• tapahtuman aluevaikuttavuuden arviointi

 

 

Ajankohta
1.9.2021 - 15.12.2021
Syksy 2021
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
6.9.2021
Haku päättyy
29.10.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75
Yhteystiedot
Opettaja Pasi Korhonen, pasi.korhonen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Verkko-opinnot, nonstop
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä
Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti tapahtumien strategista ja operatiivista suunnittelua ja johtamista. Hän osaa hankkia tietoa tapahtuman vaikuttavuudesta sekä soveltaa ja kehittää tapahtumaa ja siihen liittyviä verkostoja tuotetun tiedon pohjalta.
Hyvä
Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja operationalisoida teoriatietoa tapahtuman kehittämiseksi. Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida taloudellisen näkökulman ohella tapahtumia myös yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. Hän osaa (teoriassa) mitata tapahtumien taloudellisia vaikutuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä.
Tyydyttävä
Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tärkeimmät tapahtumatyypit. Hän osaa soveltaa teoriatietoa tapahtuman analysoinnin ja suunnittelun tukena. Hän osaa tunnistaa ja kartoittaa tapahtuman alueellisia vaikutuksia.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 15.12.2021
Julkaisupäivä 6.9.2021
Muokattu 6.9.2021 9.39.38