Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Ohjaaminen terveyden edistämisessä

2 op

Kuvaus

Opintojakson tavoitteet

  • Opiskelija tietää ohjauksen ja opetuksen filosofiset, eettiset ja pedagogiset lähtökohdat ja niiden merkityksen toteuttaessaan ohjausta ja opetusta.
  • Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
  • Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä sekä opetus- ja ohjausmateriaaleja.
  • Osaa hyödyntää sosiaalista mediaa hoitotyössä sekä erottaa yksityisen ja ammatillisen roolin sosiaalisen median käytössä.
  • Opiskelija kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilö-, ryhmä ja yhteisötasoilla hyödyntäen moniasiantuntija- ja moniammatillista verkostoa.
  • Opiskelija tietää kulttuurin ja taiteen merkityksen hyvinvoinnin edistämisessä ja osaa hyödyntää sitä suunnitellessaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita.
Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
syksy 2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu tästä linkistä (avautuu 1.9.2021 klo 8.00).
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
30 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 7.6.2021
Muokattu 18.6.2021 14.10.19