Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Mielenterveystyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot 2021-2022

30 op

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia mielenterveyttä edistävästi ja mielenterveyshäiriöitä ennaltaehkäisevästi. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten mielenterveyden häiriöstä kärsivien ihmisten hoitotyötä. Opiskelija osaa arvioida asiakkaan voimavaroja ja tukea häntä hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija osaa toimia muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti. Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa hyödyntämällä työnohjausta.

Opintojen rakenne

1. Mielenterveystyön teoriaopinnot 15 op

  • Mielenterveystyö 10 op
  • Näyttöön perustuva (mielenterveys)hoitotyö 3 op
  • Kansainvälinen mielenterveystyö 2 op

2. Ammattitaitoa edistävä syventävä ohjattu harjoittelu 15 op omalla työpaikalla

 

 
Ajankohta
31.8.2021 - 31.5.2022
syyslukukausi 2021 - kevätlukukausi 2022
Ilmoittautuminen

 Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt

Opiskelupaikkoja on rajoitettu määrä. Jos hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa avoimen AMK:n opiskelijoita, oppilaitos pidättää oikeuden valita opiskelijat. 

 

 

Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
8.8.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
Avoimen amk:n vuosimaksu on 250 €. Mikäli opinnot jatkuvat vuotta pidempään, opiskelija maksaa seuraavalle vuodelle menevistä opinnoista 15 €/op
Yhteystiedot
Suoritustapa

Teoriaopinnot: aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät ja tentit. Ajankohta syksy 2021. Opiskelu tapahtuu integroituna tutkinto-opiskelijoiden ryhmään. 

Harjoittelu: Avoimen amk:n opiskelijat suorittavat harjoittelun oman työnantajansa kanssa sovitussa harjoittelupaikassa, jonka harjoittelun ohjauksesta vastaava opettaja hyväksyy. Henkilön tulee olla vakuutettu oman työnantajansa puolesta harjoittelun aikana. Harjoittelun pituus on 10 viikkoa ja harjoitteluun sisältyy Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajan antamaa ohjausta yhteensä 4 tuntia/opiskelija sekä työnohjaus. Ajankohta kevät 2022.


Oppimateriaali
Aika ja paikka
Syyslukukausi 2021 ja kevätlukukausi 2022. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.
Edeltävät opinnot

AMK-tasoinen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto.

Opettaja
TtT Teija Ravelin, sh (YAMK) Maarit Leinonen ja TtM, lehtori Taina Romppanen, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä muut asiantuntijat.
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 31.5.2021
Muokattu 12.8.2021 12.07.26