Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Näytön käyttö hoitotyössä

3 op

Kuvaus
Tavoitteet ja sisältö:

Osaat
- tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti hoitotyöhön liittyviä ilmiöitä
- kuvata lukemasi keskeisen tiedon kattavasti ja ymmärrettävästi
- perustella asioita vakuuttavasti
- esittää perustellen vaihtoehtoisia näkökulmia tai toimintamalleja hoitotyöhön
Ajankohta
10.1.2022 - 14.3.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu  TÄSTÄ LINKISTÄ. Linkki avautuu 22.11.2021 klo 8.00.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Lisätietoja
Opettaja Taina Romppanen, taina.romppanen@kamk.fi
Haku alkaa
22.11.2021
Haku päättyy
9.1.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45,00 euroa (maksuton 31.12.2021 mennessä ilmoittautuneille)
Yhteystiedot
Suoritustapa
Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä 10.1. - 14.3.2022 välisenä aikana (kurssi avautuu nähtäväksi 10.1.2022). Voit opiskella kurssista osan omaan tahtiisi ja lisäksi kurssiin kuuluu verkkotapaamisia, joiden ajat sovit yhdessä oman pienryhmäsi opiskelijoiden kanssa. Huom! Käythän orientoitumassa opiskeluun ja valitsemassa pienryhmäsi viimeistään 16.1.2022 mennessä.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Lähtötasovaatimuksena on, että opiskelijalla on hoitotyön kokemusta eri yksiköistä ja hoitotyön eri osa-alueilta.

Opiskelijan tulee osata hakea tietoa tietokannoista (esim. Medic, PubMed) ja hänellä tulee olla valmiudet käyttää viestinnässä sähköisiä etäyhteyksiä (esim. Teams).
Opettaja
Taina Romppanen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 14.3.2022
Julkaisupäivä 15.11.2021
Muokattu 16.11.2021 12.33.00