Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Teollisuusputkistot

3 op

TK00BZ18
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu putkistosuunnittelun perusteisiin, osaa valita ja mitoittaa putkistossa tarvittavia komponentteja sekä ymmärtää putkistojärjestelmiin liittyvät viranomaismenettelyt.
Suositeltavat muut opinnot
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Opintojakson sisältö
Opintojakson sisältö

• Virtaustekniikan perusteet
• Putkikaaviot ja -piirustukset
• Pumput ja putkiston varusteet
• Putkistojen esivalmistus ja asennus
• Viranomaismääräykset, vaatimukset ja tarkastukset
Ajankohta
1.11.2021 - 31.12.2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu TÄSTÄ linkistä 

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Lisätietoja
joni.seilonen@kamk.fi

Haku alkaa
20.5.2021
Haku päättyy
22.10.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Joni.seilonen@kamk.fi
Suoritustapa
Iltaopetus verkon kautta, Moodlessa aineistoa, tehtäviä ja tentti.
Oppimateriaali
Moodlessa.
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Joni Seilonen
TLO
Arviointi
1-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 1.11.2021
Julkaisupäivä 20.5.2021
Muokattu 21.5.2021 14.59.42