Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Talouden johtaminen (YAMK)

5 op

YA00BU24
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset yrityksen talouden johtamisen menetelmät ja osaa soveltaa niitä liiketoiminnan ohjauksessa ja sen kehittämisessä sekä päätöksenteossa. Opiskelija ymmärtää talousjohtamisen kytkennät strategiseen johtamiseen. Hän osaa laatia taloudellisia analyysejä yrityksestä/organisaatiosta sekä tulkita, arvioida ja soveltaa analyysien avulla saatuja tietoja päätöksenteossa ja johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella, laatia ja kehittää talouden raportteja ja toimintaa ohjaavia laskelmia ja suunnitelmia. Hän osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen. Opiskelija osaa kehittää oman organisaation talouden johtamista ja kehittää talousviestintää sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille.

Opintojakson sisältö
Talouden johtaminen osana johtamisjärjestelmää
Erilaiset talouden raportit, laskelmat ja suunnitelmat päätöksenteon tukena
Talouden analyysit, tunnusluvut ja niiden tulkinta ja hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa
Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja pääomarakenteen hallinta
Talousviestintä osana talouden johtamisjärjestelmää
Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
Syksy 2021 (tarkat ajankohdat ilmoitetaan elokuussa 2021)
Ilmoittautuminen

 Opintojakso on täynnä.

HUOM! Opintojakson avoimen amk:n opiskelijoiden kiintiö max. 2 opiskelijaa.

Lisätietoja
Yliopettaja Jaana Lappalainen, etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
31.8.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Ilmoitetaan myöhemmin
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 26.8.2021 15.58.14