Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva (YAMK)

5 op

YA00BU13
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee rekrytointiprosessin eri vaiheet ja ymmärtää rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan merkityksen yrityksen menestystekijänä. Hän ymmärtää työnantajamielikuvan aktiivisen rakentamisen tärkeyden osana strategista johtamista ja erityisesti osana strategista henkilöstöjohtamista. Hän ymmärtää ja osaa analysoida ja arvioida työnantajamielikuvan merkitystä nykyisten ja tulevien työntekijöiden sitouttamisessa ja rekrytoinnin tukena. Opiskelija osaa kehittää organisaation rekrytointiosaamista ja työnantajamielikuvaa. Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa erilaisia organisaation tavoitteiden mukaisia työntekijöiden sitouttamis-, kannustus- ja palkitsemisjärjestelmiä. Hän osaa hyödyntää viestintää, verkostoja ja yhteistyötä eri sidoryhmien kanssa sekä rekrytoinnin että työnantajamielikuvan rakentamisen tukena.

Opintojakson sisältö
Rekrytointiosaamisen merkitys ja rekrytoinnin haasteet
Rekrytointiosaaminen
Psykologinen sopimus
Työnantajamielikuvan muodostumisen osatekijät
Työntekokulttuuri (arvot, strategia, työympäristö, toimintatavat, rakenteet ja käytännön toiminta)
Työntekijäkokemus ja hakijakokemus
Työnantajamielikuvan rakentaminen
Työntekijöiden sitouttaminen
Kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät
Viestintä rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan rakentamisen tukena
Verkostojen ja sidosryhmäyhteistyö rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämisessä
Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
Syksy 2021 (tarkat ajankohdat ilmoitetaan elokuussa 2021)
Ilmoittautuminen

Täynnä

HUOM! Opintojakson avoimen amk:in opiskelijoiden kiintiö 2 opiskelijaa.

Lisätietoja

Yliopettaja Jaana Lappalainen, etunimi.sukunimi@kamk.fi, puh. 044 7101 457.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
31.8.2021
Opintojen taso
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Ilmoitetaan myöhemmin
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 11.5.2021 15.30.36