Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Rekrytointiosaaminen ja työnantajamielikuva (YAMK)

5 op

YA00BU13
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee rekrytointiprosessin eri vaiheet ja ymmärtää rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan merkityksen yrityksen menestystekijänä. Hän ymmärtää työnantajamielikuvan aktiivisen rakentamisen tärkeyden osana strategista johtamista ja erityisesti osana strategista henkilöstöjohtamista. Hän ymmärtää ja osaa analysoida ja arvioida työnantajamielikuvan merkitystä nykyisten ja tulevien työntekijöiden sitouttamisessa ja rekrytoinnin tukena. Opiskelija osaa kehittää organisaation rekrytointiosaamista ja työnantajamielikuvaa. Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa erilaisia organisaation tavoitteiden mukaisia työntekijöiden sitouttamis-, kannustus- ja palkitsemisjärjestelmiä. Hän osaa hyödyntää viestintää, verkostoja ja yhteistyötä eri sidoryhmien kanssa sekä rekrytoinnin että työnantajamielikuvan rakentamisen tukena.

Opintojakson sisältö
Rekrytointiosaamisen merkitys ja rekrytoinnin haasteet
Rekrytointiosaaminen
Psykologinen sopimus
Työnantajamielikuvan muodostumisen osatekijät
Työntekokulttuuri (arvot, strategia, työympäristö, toimintatavat, rakenteet ja käytännön toiminta)
Työntekijäkokemus ja hakijakokemus
Työnantajamielikuvan rakentaminen
Työntekijöiden sitouttaminen
Kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät
Viestintä rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan rakentamisen tukena
Verkostojen ja sidosryhmäyhteistyö rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämisessä
Ajankohta
1.1.2022 - 16.12.2022
Ilmoittautuminen

Opintojakso on täynnä.

Opintojakson avoimen amk:in opiskelijoiden kiintiö 5 opiskelijaa.

Lisätietoja

Opettaja Hannele Siipola, etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.8.2022
Opintojen taso
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 31.5.2022 13.45.20