Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Palvelumuotoilu (YAMK)

5 op

YA00BR17
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee kuvaaman keskeisimmät palvelumuotoilun käsitteet, painotukset ja tavoitteet. Opiskelija ymmärtää muotoiluajattelun perusperiaatteet liiketoiminnan kehittämistyössä ja osaa tavoitella ja tulkita käyttäjän ja asiakkaan tarpeita oman osaamisalansa erityispiirteiden valossa. Opiskelija osaa kehittää olemassa olevia palveluprosesseja muotoilu- ja innovaatiolähtöisesti. Uudet innovatiiviset ratkaisumallit suunnitellaan toteutettavaksi niin tehokkaasti kuin mahdollista. Opiskelija tuntee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa hyödyntää tätä osaamista luovasti käytännössä. Opiskelija oppii tuntemaan ja soveltamaan palvelumuotoilussa hyödynnettäviä luovia työkaluja ja tutkimusmenetelmiä. Lisäksi hän vahvistaa työpajatyöskentelyosaamistaan ja hänen fasilitaattorin taitonsa paranevat.

Opintojakson sisältö
Muotoiluajattelun perusperiaatteet
Palvelumuotoiluprosessin vaiheet (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test)
Palvelumuotoilussa hyödynnettävä luovat työkalut ja tutkimusmenetelmät
Muotoilulähtöisen innovaatioprosessin vaiheet
Palvelumuotoilulähtöinen työpajatyöskentely ja fasilitointitaidot
Palvelumuotoilu-case valitusta aiheesta: suunnittelu, organisointi, fasilitointi
Ajankohta
1.8.2022 - 16.12.2022
Ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

HUOM! Avoimen amk:n opiskelijoiden kiintiö opintojaksolla max. 5 opiskelijaa.

Lisätietoja
Opettaja Maarit Vuorinen, 044 710 1657, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
Haku päättyy
1.8.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 1.9.2023
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 4.3.2022 10.08.31