Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yhteisöviestintä

5 op

LT00BY09
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa yhteisöviestinnän perusteet, tunnistaa viestintäprosessin osatekijät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää. Opiskelija tuntee maineenhallinnan perusteet ja osaa hyödyntää muutos- ja kriisiviestinnän työkaluja.

Opintojakson sisältö
Yhteisöviestinnän perusteet ja viestintäprosessi
Viestinnän osa-alueet
Viestinnän suunnittelu ja toteutus
Maineenhallinta
Muutos- ja kriisiviestintä
Ajankohta
25.1.2022 - 31.12.2022
Nonstop-toteutus
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Ilmoittautumisesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi
Ilmoittautuminen on sitova.
Haku alkaa
25.1.2022
Haku päättyy
31.12.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Peliala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
Maksuton 31.7.2022 saakka ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Koulutuksen kehittäjä, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Lehtori Tuula Rajander
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä

Opiskelija osaa hyödyntää yhteisöviestinnän osa-alueita, työvälineitä ja viestintäprosessin toimintamalleja vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti. Portfoliossa hän osaa kehittää ja analysoida oman organisaationsa viestintää yksilö- ja ryhmäviestinnän näkökulmista.
Opiskelija tunnistaa ja pohtii viestintäkulttuurin vaikutuksia yksilön ja ryhmän ohjaamisessa.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on ansiokasta ja monipuolista, ja toimii pohjana omalle pohdinnalle
Hyvä
Opiskelija tuntee hyvin yhteisöviestinnän hyödynnettäviä työvälineitä ja toimintamalleja. Portfoliossa hän osaa soveltaa oman organisaationsa viestintää, työvälineitä ja toimintamalleja sekä osaa analysoida viestintää ja tunnistaa kehittämiskohteita.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on kohtalaisen hyvää ja monipuolista.
Tyydyttävä
Opiskelija tietää yhteisöviestinnän perustehtävät, roolit ja vastuut. Portfoliossa hän osaa tarkastella yksilöiden ja ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä viestinnän näkökulmasta ja pohtia viestinnän vaikutusta.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on suppeaa ja yksipuolista.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 25.1.2022
Muokattu 8.6.2022 10.10.06