Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yksi luukku: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

13 op

Kuvaus

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Asiantuntijan puheviestintä 3 op

Yhteisöviestintä 5 op

Johdon viestintä (YAMK-taso) 5 op

Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
Syksy 2021
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
-
Yhteystiedot
Projektipäällikkö, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 1.4.2021 10.46.09