Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yksi luukku: Palkkahallinto

3 op

LT00BX47
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa laskea palkkoja työaikalain ja vuosilomalain määräysten mukaisesti sekä osaa noudattaa verohallinnon päätösten määräyksiä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.

Opintojakson sisältö
Palkkausperusteet, palkkahallinnon asiakirjat
Ylityöt, luontoisedut, verottomat kustannusten korvaukset
Vuosilomapalkka, lomakorvaus, lomaraha
Case-tehtävä
Ajankohta
1.6.2021 - 31.5.2022
Ilmoittautuminen
 Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätietoja
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
20.4.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
-
Yhteystiedot
Projektipäällikkö, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Lehtori Maritta Seppälä
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä

Opiskelija osaa laskea itsenäisesti sekä manuaalisesti että atk-sovelluksen avulla palkkoja työaikalain ja vuosilomalain määräysten mukaisesti huomioiden verohallinnon määräykset luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.
Hyvä
Opiskelija osaa käyttää manuaalisen ja atk-sovelluksen avulla laadittavan palkanlaskennan perusperiaatteita. Hän osaa käyttää työaikalakia ja vuosilomalakia määräysten mukaisesti.
Opiskelija osaa soveltaa verohallinnon päätösten määräyksiä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.
Tyydyttävä
Opiskelija osaa ohjatusti laskea palkkoja manuaalisesti ja atk-sovelluksen avulla.
Opiskelija osaa soveltaa palkanlaskennassa työaikalain ja vuosilomalain määräyksiä.
Opiskelija tietää verohallinnon määräyksistä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista ja osaa ohjatusti käyttää niitä.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.7.2022
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 8.6.2022 10.11.05