Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yksi luukku: Henkilöverotus

5 op

KLWY015
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa henkilöverotuksen periaatteet, verotusmenettelyn ja muutoksenhaun.

Opintojakson sisältö
Verovelvollisuus
Suhteellinen ja progressiivinen verotus
Tulojen veronalaisuus (pääomatulot ja ansiotulot
Menojen vähennyskelpoisuus
Verotuksen toimittaminen
Perintö- ja lahjaverotuksen perusteet
Varainsiirtovero
Ajankohta
1.6.2021 - 31.12.2021
Syksy 2021
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
-
Yhteystiedot
Projektipäällikkö, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Tuntiopettaja Hanna Kemppainen, KAMK
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Hyväksytty / Hylätty
Hyväksytty:

Opiskelija osaa soveltaa voimassa olevaa tuloverolainsäädäntöä omaan verotukseensa, laskea verotettavan ansio- ja pääomatulon sekä raportoida ne sähköisessä järjestelmässä.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 13.4.2021 13.09.36