Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yksi luukku: Arvonlisäverotus

5 op

LT00BE88
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa soveltaa Suomen arvonlisäverotuksen säännöksiä laskutuksessa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.

Opintojakson sisältö
Arvonlisäverovelvollisuus
Myynnin verollisuus ja verokannat
Arvonlisäveron vähennysoikeus
Verotusmenettely
Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
Syksy 2021
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
-
Yhteystiedot
Projektipäällikkö, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Edeltävä osaaminen
Laskentatoimen perusteet ( kahdenkertainen kirjanpito)
Opettaja
Tuntiopettaja Hanna Kemppainen, KAMK
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä
Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia vaativissa käytännön tilanteissa.
Hyvä
Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia tavanomaisissa käytännön tilanteissa.
Tyydyttävä
Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 1.4.2021 9.33.44