Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yksi luukku: Tilinpäätös ja analysointi

5 op

LT00BX58
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa laatia eri organisaatiomuotojen tilinpäätöksen sekä osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöstietojen avulla.

Opintojakson sisältö
Eri organisaatiomuotojen vaikutus tilinpäätökseen
Tunnuslukuanalyysi
Kassavirta-analyysi
Ajankohta
1.9.2021 - 31.5.2022
Ilmoittautuminen
 Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätietoja
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
20.4.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
-
Yhteystiedot
Projektipäällikkö, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Edeltävä osaaminen
Laskentatoimen perusteet
Käytännön kirjanpito
Opettaja
Lehtori Raija Jormakka
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevan teorian lainsäädäntöä sekä muita hyvän kirjanpitotavan lähteitä.
Opiskelija analysoi itsenäisesti yrityksen taloudellista tilannetta ja syy-seuraussuhteita.
Opiskelija toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana.
Hyvä
Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija analysoi itsenäisesti yrityksen taloudellista tilannetta.
Opiskelija osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä.
Tyydyttävä
Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevaa teoriaa.
Opiskelija analysoi ohjatusti yrityksen taloudellista tilannetta.
Opiskelija osallistuu toimintaan ryhmässä (luokka).
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.7.2022
Julkaisupäivä 31.3.2021
Muokattu 9.5.2022 11.13.41