Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yksi luukku: Digitaalinen laskentatoimi

5 op

LT00BX57
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa ottaa käyttöön taloushallinnon järjestelmän ja tuntee ohjelman ominaisuuksia. Hän osaa kirjata Case-yrityksen liiketapahtumia, laatia ALV-laskelmia ja toimittaa ALV-veroilmoituksia OmaVeroon taloushallinnon järjestelmällä. Hän osaa laatia kauden päätöksen ja tilinpäätöksen. Opiskelija osaa tulkita kausikirjanpidon ja tilinpäätöksen raportteja ja hyödyntää näitä päätöksenteossa.
Tämän lisäksi opiskelija tutustuu digitaaliseen taloushallintoon ja taloushallinnon automatisointiin.

Opintojakson sisältö
Taloushallinnon järjestelmä, NetVisor.
Case-yrityksen liiketapahtumien kirjaaminen, kausikirjanpito ja tilinpäätös.
ALV-laskelmien laatiminen ja ALV-veroilmoitusten toimittaminen OmaVeroon sekä tulorekisteri-ilmoitukset
Taloushallinnon raporttien tulkinta ja päätöksenteko.
Digitaalinen laskentatoimi ja taloushallinnon automatisointi
Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
Syksy 2021
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
-
Yhteystiedot
Projektipäällikkö, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Lehtori Eija Pekkonen
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Hyväksytty / Hylätty

Opiskelija osaa soveltaa taloushallinnon järjestelmää tavanomaisissa liiketapahtumien kirjauksissa. Hän osaa tulkita taloushallinnon raportteja ja tietää, miten näitä hyödynnetään päätöksenteossa. Opiskelija on tutustunut digitaaliseen laskentatoimeen ja taloushallinnon automaation mahdollisuuksiin laatimalla kirjallisuusreferaatin.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 31.3.2021
Muokattu 1.4.2021 9.23.50