Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yksi luukku: Käytännön kirjanpito

5 op

LT00BE85
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa kirjata monipuolisia liiketapahtumia ja laatia tilinpäätöksen. Opiskelija tuntee tilinpäätösasiakirjojen sisällön.
Opiskelija perehtyy kirjanpitoa säätävään lainsäädäntöön
Opintojakson sisältö
Kausikirjanpito ja tilinpäätös
Tilinpäätösasiakirjat
Kirjanpidon kokonaisharjoituksia
Kirjanpitolainsäädäntö ja Kilan ohjeet
Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
Syksy 2021
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
-
Yhteystiedot

Projektipäällikkö, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Laskentatoimen perusteet
Opettaja
Lehtori Eija Pekkonen
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä
Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätöksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä sekä muita hyvän kirjanpitotavan lähteitä. Hän käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja malleja ja arvioi niitä kriittisesti sekä toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana.
Hyvä
Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätöksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja malleja sekä osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä.
Tyydyttävä
Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen taustalla olevaa teoriaa.
Opiskelija käyttää ohjatusti toiminnassaan kirjanpidon tekniikoita ja malleja sekä osallistuu toimintaan ryhmässä.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 31.3.2021
Muokattu 13.4.2021 13.02.47