Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Ohjelmoinnin perusteet

3 op

Kuvaus

Tavoitteet:

Opintojaksolla opitaan perusteet ohjelmoinnista. Ohjelmointikielenä käytetään C# tai Java -ohjelmointikieltä. Kurssilla tuotetaan yksinkertaisia ohjelmakoodeja esimerkkien avulla ja yhdistellään esimerkeistä toimiva ohjelma.

Laitevaatimukset: tietokone, jossa on tai johon on mahdollista asentaa ohjelmointiympäristö.

Sisältö:

Yleistä ohjelmoinnista
Työkalut
- kääntäjä ja tulkki
- tekstinkäsittelijä 
- virheenjäljitin
- versionhallinta

Muuttujat, osa 1
- muuttujan käsite
- perustietotyypit

Kontrollirakenteet
- If
- Switch-case
- While / Do-while
- For
- Exceptions / poikkeukset

Aliohjelmat / funktiot / metodit
- metodit

Muuttujat, osa 2
- Arrays / taulukot
- tietueet
- Pointer / references

Dokumentaatio
- koodin dokumentointi
- kehitysympäristöt, kirjastot ja API:t

Ajankohta
3.1.2022 - 31.5.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ LINKISTÄ. Linkki avautuu 22.11.2021 klo 8.00.
Lisätietoja
Opettaja Joona Tolonen, joona.tolonen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
22.11.2021
Haku päättyy
30.4.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Peliala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45,00 euroa (maksuton 31.12.2021 mennessä ilmoittautuneille)
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Kurssin suorittaminen ei vaadi edeltävää ohjelmointiosaamista.
Opettaja
Joona Tolonen
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2022
Julkaisupäivä 15.11.2021
Muokattu 15.11.2021 15.11.51