Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Palliatiivisen ja saattohoidon suuntaavat opinnot 5 / 15 op

15 op

Kuvaus

Palliatiivisen ja saattohoidon suuntaavat opinnot 5 op / 15 op ovat nyt tarjolla sinulle, joka haluat vahvistaa palliatiivisen hoidon perustason osaamista avoimen korkeakoulun opintoina.

Palliatiivinen hoito on parantumattoman tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa asiantuntijuuttaan moniammatillisen tiimin jäsenenä palliatiivisen- ja saattohoitopotilaan ja hänen läheistensä palveluketjun eri vaiheissa. Opinnoissa vahvistetaan itsereflektiotaitoja ja sairaanhoitajan ammatillista kehittymistä palliatiivisen ja saattohoidon osaajana. Opinnot on suunnattu perustason osaamisen vahvistamiseen.

Suuntaavien opintojen opintojaksot

Opintojakso 1. Palliatiivisen hoidon eettiset lähtökohdat ja eri potilasryhmät 5 op

Opintojakso 2. Palliatiivisen potilaan oire- ja kivunhoito 5 op

Opintojakso 3. Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa 5 op

 

Syksyn toteutuksessa on mahdollista suorittaa myös Opintojakso 4. Palliatiivinen hoito ja saattohoito 5 op, jossa on katsaus kaikista kolmesta opintojaksosta.

 

Opinnot on kehitetty valtakunnallisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä EduPal-hankkeessa. 

 

Tutustu opintojaksoihin videoiden avulla

 
Opintojakso 1: Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 


Opintojakso 2: Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito 


Opintojakso 3: Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa 

 

 Opintojakso 4: Palliatiivinen hoito ja saattohoito

 

Ajankohta
4.1.2022 - 30.6.2022
syksy 2022
Ilmoittautuminen

Hae koulutukseen 7.8.2022 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ

Suuntaavien opintojen 15 opintopisteen kokonaisuudessa on avoimen amk:n opiskelijoille varattu 20 paikkaa.

Lisätietoja
lehtori Liisa Kemppainen (liisa.kemppainen@kamk.fi)
Haku alkaa
1.3.2022
Haku päättyy
7.8.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
Opintojaksot 1-3 (15 op): 185 €, opintojakso 4 (5 op): 75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja niihin kuuluu webinaareja. Opintojaksojen 1-3 toteutus on syys-joulukuussa 2022, opintojakson 4 syys-lokakuussa 2022. .
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 4.10.2021
Muokattu 5.5.2022 8.36.17