Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Sairaanhoitajan etävastaanotto

5 op

Kuvaus

Tavoitteet: 

Hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen erilaisten asiakkaiden kanssa etähoitotyössä.
Osaat toteuttaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta etäyhteydessä.
Osaat noudattaa tietosuojan ja tietoturvan vaatimuksia erilaisissa etähoitotyön ympäristöissä.
Osaat käyttää erilaisia etätyöskentelyssä käytettäviä välineitä ja sovelluksia sekä tunnistat erilaiset vuorovaikutuskanavat asiakkaan etähoidossa.
Tunnistat kansalaisen/potilaan osaamisvaatimuksia ja valmiuksia etäyhteyksien käyttöön
Tunnistat ammattilaisen osaamisvaatimukset etätyönvälineiden käytössä.
Perehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden arvioinnin käsitteisiin ja osaat arvioida asiakkaan palveluprosessia.
Osaat arvioida ja kehittää omaa sairaanhoitajan etävastaanottotoiminnassa tarvittavaa osaamista.

Sisällöt:

Asiakaslähtöisyys etävastaanotolla
Eettisyys etävastaanottotyössä
Tietoturva-tietosuoja
Etätyön välineet ja monikanavaisuus
Hoitotyö etäympäristössä
Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointi
Itsearviointi sairaanhoitajan etävastaanottotyössä tarvittavasta osaamisesta

Ajankohta
2.8.2021 - 12.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen opintojaksolle tästä linkistä
Lisätietoja
Lehtori Jaana Kemppainen, jaana.kemppainen@kamk.fi, puh. 044 710 1213

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan (1.8.2022 alkaen).
Haku alkaa
17.5.2021
Haku päättyy
30.11.2022
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €. Maksuton 31.7.2022 ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Opinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojakson suorittaminen on mahdollista omaan tahtiin.
Edeltävät opinnot
Sairaanhoitajatutkinnon perusopinnot tai sairaanhoitajatutkinto
Opettaja
lehtori Jaana Kemppainen
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 12.12.2022
Julkaisupäivä 8.2.2021
Muokattu 14.6.2022 14.13.47