Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Hyvinvointiteknologia

5 op

YA00BU29
Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- arvioida terveys- ja hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
- arvioida robotiikan mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla
- arvioida käyttäjälähtöisesti teknologisia ratkaisuja ja teknologisia sovelluksia erilaisissa hyvinvointipalveluiden
konteksteissa.
- arvioida ja kehittää palveluita ja toimintoja monialaisessa ryhmässä asiakaslähtöisyyden näkökulmasta ja
asiakkaiden hyvinvointiin vaikuttaen.
- arvioida terveys- ja hyvinvointiteknologian eettisiä kysymyksiä
- soveltaa hyvinvointipalveluissa käytettäviä teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita.

Opintojakson sisältö
- Terveys- ja hyvinvointiteknologian näkökulma ja sovellukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 
- Robotiikka
- Käyttäjälähtöinen suunnittelu
- Yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu
- Eettiset kysymykset

 

Ajankohta
5.5.2022 - 27.5.2022
Lähiopetus 5. -6.5.2022
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Yliopettaja Perttu Huusko, 040 525 3985, perttu.huusko@kamk.fi.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Opintojaksolla on avoinna 12 paikkaa.
Haku alkaa
22.12.2021
Haku päättyy
30.4.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, lähiopetus
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Yliopettaja Perttu Huusko, Anni Hakkarainen
TLO
Arviointi
0-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 27.5.2022
Julkaisupäivä 22.12.2021
Muokattu 22.12.2021 10.06.53