Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Palliatiivinen hoitotyö

5 op

Kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija
- ymmärtää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteen
- tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset
- tunnistaa palliatiivisen hoidon keskeisiä eettisiä näkökulmia
- perehtyy saattohoitopotilaan kivunhoitoon ja oirehoitoon
- saa valmiuksia tukea palliatiivisessa ja saattohoidossa olevaa potilasta ja hänen läheisiään

Sisältö:
- palliatiivista hoitoa ohjaavat lait ja säädökset, keskeiset suositukset ja hoidon järjestäminen
- eettiset näkökulmat palliatiivisessa hoitotyössä
- saattohoidossa olevan potilaan oirehoito, kivun kokonaisvaltainen arviointi ja hoito sekä palliatiiviset hätätilanteet
- perheen kohtaaminen, kulttuuriset näkökulmat sekä suru, toivo ja selviytyminen

Ajankohta
15.3.2022 - 24.5.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ LINKISTÄ. Linkki avautuu 22.11.2021 klo 8.00.
Lisätietoja
Opettaja Liisa Kemppainen, liisa.kemppainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
22.11.2021
Haku päättyy
28.2.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 € (maksuton 31.12.2021 mennessä ilmoittautuneille)
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opintojakso DevMoodle-oppimisympäristössä. Opintojaksoon liittyy kaksi webinaaria:
- aloituswebinaari 15.3.2022 klo 16 - 17 (tallennetaan, katsottavissa kahden viikon ajan)
- päätöswebinaari 24.5.2022 klo 16 - 17 (tallennetaan, katsottavissa kahden viikon ajan)

Ennen opintojakson alkua opiskelijat saavat sähköpostilla tiedot ennakkotehtävästä ja opintojaksolle liittymisestä.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Vähintään ensimmäisen vuoden sosiaali- tai terveysalan AMK-opinnot on suoritettu.
Opettaja
Liisa Kemppainen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 24.5.2022
Julkaisupäivä 15.11.2021
Muokattu 15.11.2021 15.37.53