Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Strateginen markkinointi (YAMK)

5 op

YA00BS43
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun merkityksen osana yrityksen
liiketoimintastrategian kehittämistä. Hänellä on kokonaiskuva markkinoinnin tehtävistä ja
prosesseista yrityksen liiketoimintamallin strategisessa johtamisessa. Opiskelija hallitsee strategisen
markkinoinnin käsitteistön ja osaa analysoida asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnin strategisia
kehittämismahdollisuuksia ja –tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.
Opintojakson sisältö
Strateginen markkinointi osana strategista johtamista
Markkinoinnin perusprosessit liiketoimintastrategiassa
Yrityksen markkinointiympäristön strateginen analysointi
Muuttuvat asiakastarpeet ja trendit, asiakassuhteen arvo
Asiakaslähtöinen toimintojen sekä tuotteiden kehittäminen
Brändin ja mielikuvien merkitys liiketoimintastrategiassa
Strategisen markkinoinnin toteutus yrityksissä
Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
Opintojakso on suoritettava yhden lukukauden kuluessa.
Ilmoittautuminen
Lisätietoja

Opettaja Mervi Väisänen, 044 710 1421, mervi.vaisanen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
28.9.2020
Haku päättyy
29.8.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Markkinoinnin käsitteiden ja perusprosessien ymmärtäminen.
Opettaja
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 28.9.2020
Muokattu 27.5.2021 17.01.03