Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Asiakaskokemuksen johtaminen (YAMK)

5 op

YA00BR08
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen asiakassuhteen kehittämisessä ja arvon luomisessa. Opiskelija tuntee asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää asiakaskokemuksen kehittämisessä tarvittavia työkaluja. Lisäksi hän osaa johtaa asiakaskokemuksen kehittämistä yrityksessä.
Opiskelija perehtyy uusien teknologien hyödyntämiseen asiakaskokemuksen kehittämisessä.
Opintojakson sisältö
Monimuotoinen asiakaskokemus ja sen kehittäminen
Asiakasarvon johtaminen
Asiakaskokemuksen johtaminen
Asiakaskokemusstrategia
Asiakassuhteen hallinta
Asiakasdatan ja uusien teknologioiden hyödyntäminen asiakaskokemuksen kehittämisessä
Ajankohta
1.1.2022 - 31.5.2022
Luennot: 21.1.2022 klo 8.30-11.30; 18.2.2022 klo 12.30-16 ja 21.4.2022 klo 12.30-16.
Ilmoittautuminen
Opintojakso on täynnä.
Lisätietoja

Opettaja Mervi Väisänen, 044 710 1421, etunimi.sukunimi@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Opintojaksolla on avoinna 5 paikkaa.

Haku alkaa
9.9.2021
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, lähiopetus
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2022
Julkaisupäivä 7.9.2021
Muokattu 21.1.2022 18.06.03