Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Johtamisviestintä (YAMK)

5 op

YA00BU23
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Opiskelija
• Hallitsee esimiesviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat.
• Osaa analysoida hyviä esimiesviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille.
• Osaa analysoida ja kehittää yrityksen viestintästrategiaa sekä tunnistaa ja osaa soveltaa poikkeustilanteiden viestintäkäytänteitä ja toimintamalleja
Opintojakson sisältö
Esimiesviestinnän merkitys
Esimiesviestinnän keinot ja kanavat
Viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet
Kriisiviestintä ja viestintä poikkeustilanteissa
Viestintästrategia
Esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä
Ajankohta
1.1.2022 - 31.5.2022
Ilmoittautuminen
 Opintojakso on täynnä.
Lisätietoja

Opettaja Elina Jääskeläinen, 044 710 1338, elina.jaaskelainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Opintojaksolla on 5 opiskelupaikkaa.

Haku alkaa
9.9.2021
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2022
Julkaisupäivä 7.9.2021
Muokattu 21.1.2022 18.03.26