Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Johtamisviestintä (YAMK)

5 op

YA00BU23
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Opiskelija
• Hallitsee esimiesviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat.
• Osaa analysoida hyviä esimiesviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille.
• Osaa analysoida ja kehittää yrityksen viestintästrategiaa sekä tunnistaa ja osaa soveltaa poikkeustilanteiden viestintäkäytänteitä ja toimintamalleja
Sisältö
Viestinnän merkitys johtamistyössä
Johtamisviestinnän keinot ja kanavat
Viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet
Kriisiviestintä ja viestintä poikkeustilanteissa
Viestintästrategia ja strateginen viesintä
Esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä
Ajankohta
1.8.2022 - 26.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

Enintään 5 opiskelijaa
Lisätietoja

Opettaja Elina Jääskeläinen, 044 710 1338, elina.jaaskelainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.10.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.10.2022
Julkaisupäivä 7.9.2021
Muokattu 4.3.2022 10.05.37