Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Osaamisen johtaminen (YAMK)

5 op

YA00BR21
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
* ymmärtää osaamisen johtamisen taustalla olevat keskeiset teoriat
* ymmärtää osaamisen johtamisen merkityksen henkilöstön ja työyhteisön osaamisen kehittämisessä sekä osaa ennakoivasti suunnitella ja arvioida osaamisen kehittämisen suuntaa ja visiota
* osaa laatia organisaation henkilöstön osaamisen kehittämisen kokonaissuunnitelman (tavoitteet, menetelmät, arviointi ja vastuut)
* osaa analyyttisesti ja kriittisesti arvioida henkilöstön osaamisen kehittämisen merkitystä organisaation menestystekijänä
Opintojakson sisältö
* Osaamisen johtamisen teoriaperusta
* Yksilöiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden osaaminen
* Osaamisen ennakointi, toimintaympäristön muutosten ja megatrendien merkitys osaamisen kehittämiselle
* Organisaation strateginen osaaminen
* Organisaation ydinosaaminen
* Osaamisen arviointi ja arviointimenetelmät
* Osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelmat
* Osaamisen kehittämisen ja sen johtamisen vaikuttavuuden arviointi
* Johtajan rooli osaamisen kehittämisessä, valmentava johtajuus
Ajankohta
1.1.2023 - 31.5.2023
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä

Enintään 5 opiskelijaa.
Lisätietoja

Opettaja Kirsi Moisanen, 044 710 1276, kirsi.moisanen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
30.11.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Strateginen johtaminen
Opettaja
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 1.1.2023
Julkaisupäivä 7.9.2021
Muokattu 27.4.2022 12.09.07