Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Osaamisen johtaminen (YAMK)

5 op

YA00BR21
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
* ymmärtää osaamisen johtamisen taustalla olevat keskeiset teoriat
* ymmärtää osaamisen johtamisen merkityksen henkilöstön ja työyhteisön osaamisen kehittämisessä sekä osaa ennakoivasti suunnitella ja arvioida osaamisen kehittämisen suuntaa ja visiota
* osaa laatia organisaation henkilöstön osaamisen kehittämisen kokonaissuunnitelman (tavoitteet, menetelmät, arviointi ja vastuut)
* osaa analyyttisesti ja kriittisesti arvioida henkilöstön osaamisen kehittämisen merkitystä organisaation menestystekijänä
Opintojakson sisältö
* Osaamisen johtamisen teoriaperusta
* Yksilöiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden osaaminen
* Osaamisen ennakointi, toimintaympäristön muutosten ja megatrendien merkitys osaamisen kehittämiselle
* Organisaation strateginen osaaminen
* Organisaation ydinosaaminen
* Osaamisen arviointi ja arviointimenetelmät
* Osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelmat
* Osaamisen kehittämisen ja sen johtamisen vaikuttavuuden arviointi
* Johtajan rooli osaamisen kehittämisessä, valmentava johtajuus
Ajankohta
1.1.2022 - 31.5.2022
Luennot: 21.1.2022 klo 12.30-16; 18.2.2022 klo 8.30-11.30; 25.3.2022 klo 12.30-16 ja 19.5.2022 klo 8.30-11.30.
Ilmoittautuminen
 Opintojakso on täynnä.
Lisätietoja

Opettaja Kirsi Moisanen, 044 710 1276, kirsi.moisanen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Opintojaksolle on avoinna 5 paikkaa.

Haku alkaa
9.9.2021
Haku päättyy
31.12.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, lähiopetus
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Strateginen johtaminen
Opettaja
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2022
Julkaisupäivä 7.9.2021
Muokattu 21.1.2022 18.02.31