Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Henkilöstöjohtamisen juridiikka (YAMK)

5 op

YA00BR12
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä päivittäisessä esimies- ja johtamistyössään.
Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimiaan oikeudellisia tietoja käytännön esimiestyössä. Hän tuntee esimiestyöhön liittyvät oikeudelliset oikeudet, velvoitteet ja vastuut sekä osaa soveltaa ja syventää niitä käytännön henkilöstöjohtamistilanteissa. Hän tuntee esimiestyöhön liittyvän tietosuojalainsäädännön ja työturvallisuuslain periaatteet.
Ajankohta
1.9.2021 - 31.12.2021
Opintojaksolla on 8 osiota, jotka avautuvat 1 osio / viikko.
Ilmoittautuminen
Täynnä
Lisätietoja
Opettaja Laura Rajala, laura.rajala@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
Haku päättyy
29.8.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2021
Julkaisupäivä 26.5.2021
Muokattu 30.8.2021 10.59.04