Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Henkilöstöjohtamisen juridiikka (YAMK)

5 op

YA00BR12
Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä päivittäisessä esimies- ja johtamistyössään.
Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimiaan oikeudellisia tietoja käytännön esimiestyössä. Hän tuntee esimiestyöhön liittyvät oikeudelliset oikeudet, velvoitteet ja vastuut sekä osaa soveltaa ja syventää niitä käytännön henkilöstöjohtamistilanteissa. Hän tuntee esimiestyöhön liittyvän tietosuojalainsäädännön ja työturvallisuuslain periaatteet.

Sisältö

Sopimusjuridiikkan erityiskysymykset
Työlainsäädäntö ja työturvallisuuslainsäädäntö
Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet
Sopimuksen ulkoinen vahingonkorvausvastuu
Sopimukseen perustuva vahingonkorvausvastuu
Tietosuoja
Työturvallisuuden erityiskysymykset

Ajankohta
1.1.2022 - 16.12.2022
Opintojaksolla on 8 osiota, jotka avautuvat 1 osio / viikko.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

Enintään 5 opiskelijaa
Lisätietoja
Opettaja Saija Huhtala, saija.huhtala@kamk.fi (1.8.2022 alkaen).

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
Haku päättyy
31.8.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 16.12.2022
Julkaisupäivä 26.5.2021
Muokattu 21.6.2022 15.49.10