Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Ennakointi ja innovaatiotoiminta (YAMK)

5 op

YA00BU45
Kuvaus
Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen: Työyhteisöjen kehittämisen avaimet
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää innovaatioiden merkityksen ja tuntee innovaatioprosessin vaiheet, keskeisimmät käsitteet ja innovaatiotoiminnan rahoitusmallit sekä osaa soveltaa innovaatioprosessia omissa työtehtävissään. Hän saa valmiuksia soveltaa innovaatiojohtamisen menetelmiä osana oman alan kehittämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet työyhteisön toimintaa kehittävän tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitteluun.
Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät antavat työkaluja tunnistaa toimialan tulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Opiskelija saa valmiudet soveltaa tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä osana oman alansa ja liiketoiminnan kehittämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää yrityksen liiketoimintaa joustavan strategiaprosessin mukaisesti.
Opintojakson sisältö
Innovaatiotoiminnan merkitys
Innovaatiotoiminnan keskeiset käsitteet
Innovaatioprosessi ja sen johtaminen
Esimerkkejä innovaatiotoiminnasta
Innovaatioympäristö ja innovaatiotoiminnan rahoitus
Skenaarioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä
Ennakoinnin työkalut ja toimintaympäristön analysointi
Tulevaisuuden tutkiminen
Ennakointi strategisessa päätöksenteossa
Ajankohta
1.1.2023 - 31.5.2023
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

Enintään 5 opiskelijaa
Lisätietoja

Yliopettaja Perttu Huusko, 040 525 3985, perttu.huusko@kamk.fi.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Opintojaksolle on avoinna 5 paikkaa.

Haku alkaa
2.12.2022
Haku päättyy
31.12.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 22.2.2022
Muokattu 4.3.2022 10.00.34