Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Strateginen johtaminen (YAMK)

5 op

YA00BR22
Kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija
* ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkityksen yrityksen/organisaation kokonaisohjauksen näkökulmasta
* tunnistaa toimintaympäristöjen kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja niiden vaikutuksia yrityksen/organisaation toimintaan ja omaan työhönsä
* hallitsee strategisen suunnitteluprosessin ja kykenee analysoimaan yrityksen/organisaation strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteita ja toimintoja sekä arvioimaan niiden vaikutuksia
* kehittyy analysoimaan organisaation käyttämiä strategisia mittareita toiminnan arvioinnin välineenä
* kehittyy analysoimaan, käyttämään ja arvioimaan yrityksen/organisaation toimintaympäristön muutoksia suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi

Sisältö:

Strategisen johtamisen peruskäsitteet
* Strategiaprosessi
* Strategisen johtamisen analyysit ja työkalut
* Strategian implementointi ja toimenpiteistäminen
* Strateginen mittaaminen ja mittareiden arviointi
* Strategian seuranta, arviointi ja päivitys

Ajankohta
1.9.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautuminen

Opintojakso on täynnä.

Enintään 5 opiskelijaa

Lisätietoja

Opettaja Perttu Huusko, 040 5253 985, perttu.huusko@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
1.9.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, lähiopetus
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 e
Yhteystiedot
Suoritustapa
Ennakkotehtävä, lähipäivät (ei pakolliset), lopputehtävät, itsenäinen työskentely .
Oppimateriaali
Aika ja paikka

 

 

Edeltävät opinnot
Opettaja
Perttu Huusko
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.10.2022
Julkaisupäivä 21.4.2020
Muokattu 21.6.2022 16.11.42