Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Itsensä johtaminen (YAMK)

5 op

YA00BU06
Kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija
- tietää itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
- osaa analysoida omaa toimintaansa
- tunnistaa rakentavan ajattelun vaikutukset itseensä ja toisiin
- tunnistaa omien tunteiden säätelyn merkityksen itsensä johtamisessa sekä myötätunnon merkityksen itseä kohtaan

Sisältö:

Itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
Oman toiminnan havainnointi ja itsensä johtamisen mittarit
Rakentavan ajattelun strategiat ja oman ajattelun muuttaminen 
Tunteiden säätely itsensä johtamisessa
Kriisit ja niistä selviytyminen
Myötätunto itseä kohtaan

Ajankohta
1.8.2022 - 16.12.2022
Ilmoittautuminen

Opintojakso on täynnä.

Enintään 5 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

Opettaja Katri Takala, 044 7101 625, katri.takala@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.10.2022
Opintojen taso
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Ennakkotehtävä, lähipäivät (ei pakollisia), lopputehtävät, itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali
Aika ja paikka

 

Edeltävät opinnot
Opettaja
Katri Takala
TLO
Arviointi
0-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.10.2022
Julkaisupäivä 22.2.2022
Muokattu 21.6.2022 16.12.11