Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Itsensä johtaminen (YAMK)

5 op

YA00BU06
Kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija
- tietää itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
- osaa analysoida omaa toimintaansa
- tunnistaa rakentavan ajattelun vaikutukset itseensä ja toisiin
- tunnistaa omien tunteiden säätelyn merkityksen itsensä johtamisessa sekä myötätunnon merkityksen itseä kohtaan

Sisältö:

Itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
Oman toiminnan havainnointi ja itsensä johtamisen mittarit
Rakentavan ajattelun strategiat ja positiivinen psykologia
Tunteiden säätely itsensä johtamisessa
Kriisit ja niistä selviytyminen
Myötätunto itseä kohtaan

Opintoryhmät sekä Kajaanissa että Kuusamossa.

Ajankohta
10.9.2021 - 4.11.2021
Ilmoittautuminen

 Täynnä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

Opettaja Katri Takala, 044 7101 625, katri.takala@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
29.8.2021
Opintojen taso
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Ennakkotehtävä, lähipäivät (ei pakollisia), lopputehtävät, itsenäinen työskentely.
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Kontaktiopetuksen alustavat aikataulut: 

10.9.21 klo 12-13.30
7.10. klo 12.30-16
4.11. klo 8.30-11.30

 

Edeltävät opinnot
Opettaja
Katri Takala
TLO
Arviointi
0-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 30.10.2021
Julkaisupäivä 21.4.2020
Muokattu 26.8.2021 15.17.13