Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Yksi luukku: Johdon laskenta

5 op

BY00BX41
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa laatia ja hyväksikäyttää yrityksen johdon päätöksentekoa tukevia taloutta ja erityisesti kannattavuutta koskevia laskelmia.

Opintojakson sisältö
Kannattavuuden hallinta
Talouden suunnittelu
Toimintolaskenta kustannuslaskentamenetelmänä
Lisäyslaskenta kustannuslaskentamenetelmänä
Investointien kannattavuuden arviointi
Ajankohta
1.6.2021 - 31.5.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on päättynyt.
Lisätietoja
Haku alkaa
1.4.2021
Haku päättyy
20.4.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
-
Yhteystiedot
Projektipäällikkö, lehtori Hannele Siipola, puh. 044 7101 120, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Lehtori Raija Jormakka, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Kiitettävä

Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii itsenäisesti vaativia kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana
Hyvä
Opiskelija osaa tulkita johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii itsenäisesti kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä
Tyydyttävä
Opiskelija tunnistaa johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii ohjatusti kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan ryhmässä (luokka)
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.7.2022
Julkaisupäivä 1.4.2021
Muokattu 9.5.2022 11.15.09