Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa ylempi (AMK) -opinnot 20-35 op (2020-2021)

20 op

Kuvaus

Sinulla on mahdollisuus aloittaa ylempi (AMK) -opinnot polkuopiskelijana. Opintokokonaisuus kuuluu Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylempi (AMK) -tutkintoon. Opinnot mahdollistuvat avoimen AMK:n opintoina yhden lukuvuoden aikana, ja ne hyväksiluetaan, jos hakeudut myöhemmin suorittamaan ylempi (AMK) -tutkintoa Kajaanin ammattikorkeakouluun.
Lue lisää täältä.

Opintojen tavoitteet

Koulutus antaa valmiudet edistää potilaan hoidon kehittämistä ja henkilöstön osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erilaisissa toimintaympäristöissä kliinistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä.
Koulutus on vaativuudeltaan tasoa EQF 7.

Koulutuksen taustaa
Palliatiivisen hoidon syventävien ammattiopintojen pilotti on suunniteltu kuuden ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston hoitotieteen koulutuksen toimijoiden yhteistyönä osana OKM:n kärkihankkeisiin kuuluvaa Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal) -hanketta (https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/).


Ajankohta
1.9.2020 - 31.5.2021
syksy 2020 - kevät 2021
Ilmoittautuminen

Opintokokonaisuuden keväällä 2021 käynnistyvät opintojaksot: 

- Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito (YAMK)

- Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa (YAMK)

 

Ilmoittautumislinkki päivitetään tähän myöhemmin.

Lisätietoja

Sisällöt, opintosuoritukset: lehtori Minna Hökkä, minna.hokka@kamk.fi, yliopettaja Rauni Leinonen, rauni.leinonen@kamk.fi

Käyttäjätunnukset, moodlen käyttö: Suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, puh. 044 7101 395

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
24.8.2020
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
15 € / opintopiste
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Edeltävä osaaminen
Työkokemus, palliatiivisen hoidon työkokemus katsotaan eduksi
AMK-tasoinen sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto.
Opettaja
TtM, lehtori Minna Hökkä ja KT, TTM, yliopettaja Rauni Leinonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 30.10.2020
Julkaisupäivä 16.3.2020
Muokattu 29.9.2020 13.47.32