Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Kehitysvammaisuus – haaste vai rikkaus hoitotyössä

5 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa kehitysvammaisuuteen ja kehityshäiriöiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi opiskelija tiedostaa kehitysvammaisten henkilöiden ohjaukseen, kuntoutukseen, oppimiseen, kasvatukseen ja hoitotyöhön liittyviä erityspiirteitä ja niihin liittyviä eettisiä haasteita. Tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva kehitysvammaisten toiminta- ja palveluyksiköiden tuottamista palveluista eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheillensä.

Opintojakson sisältö koostuu kehitysvammahuollon historiasta, tämän hetkisistä kehitysvammaisille ja heidän perheille suunnatuista palvelujärjestelmistä ja niiden toteuttamiseen liittyvistä lainsäädännöistä. Sisältöaiheina ovat kehitysvammaisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, vuorovaikutus kehitysvammaisten kanssa, itsemääräämisoikeus ja rajoittamistoimenpiteet ja miten ne vaikuttavat kehitysvammaisen selviytymiseen arkielämän haasteista.

Ajankohta
28.9.2020 - 8.12.2020
syksy 2020
Ilmoittautuminen
Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
14.9.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opintojakso. Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä opintojakson aukiolon aikana (28.9. - 8.12.2020 välisenä aikana). Opintojakso on 5 opintopisteen kokonaisuus, josta 1 opintopiste suoritetaan toiminnallisena työskentelynä kehitysvammaisen kanssa. Opintojakson sisällä on ajastettuja oppimistehtäviä ja testejä. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytysti suoritetut testit, työskentelyn kehitysvammaisen kanssa ja hyväksytysti tehdyn oppimispäiväkirjan, jossa opiskelija osoittaa valmiutensa itsenäiseen ajatteluun, tiedon analysointiin ja integrointiin
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että sinulla on tai opiskelet terveysalan tai sosiaalialan tutkintoa.
Opettaja
Kaisa Mikkonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
hyv/hyl
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 16.12.2019
Muokattu 21.10.2020 13.41.33