Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Green Care Pro asiakkuudet ja toimintaympäristöt

5 op

Kuvaus

Koulutuksen suorittanut saa valmiuksia kohdata erilaisia asiakkaita, tunnistaa heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan sekä hyödyntää Green Care -menetelmiä asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa. Koulutuksessa perehdytään myös Green Care -toimintaympäristön analysointiin ja käyttöön asiakastyössä sekä ohjauksen kysymyksiin.

Green Care Pro asiakkuudet ja toimintaympäristöt on osa korkeakoulutasoista 20 op:n laajuista Green Care Pro -koulutuskokonaisuutta (yhteensä 4 * 5 op). Suoritettuasi koko 20 opintopisteen kokonaisuuden voit hakea koontitodistusta luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntijuudesta.

 

Käytyäsi tämän opintojakson osaat:  

  • Osaat orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
  • Osaat ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa
  • Osaat tunnistaa ja nimetä asiakkaan tavoitteita
  • Osaat yhdistää Green Care -osaamista suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin
  • Hallitset Green Care -toimintaympäristön käsitteet sekä osaat soveltaa niitä asiakastyöhön

  • Ymmärrät oman ohjauksen merkityksen Gree Care -toiminnassa ja -ympäristössä

  • Hallitset asiakaslähtöisen toimintaympäristön muokkaamisen

Ajankohta
6.2.2020 - 20.3.2020
Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Ilmoittaudu koulutukseen 30.1.2020 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ

Jos perut ilmoittautumisesi ilmoittautumisajan päätyttyä, laskutamme 50 % kurssimaksusta.

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
30.1.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa

Opiskelumenetelmät: 
Etä- ja kontaktiopiskelua: opintojakson sisällön itsenäinen opiskelu sekä sen prosessointi oppimistehtävissä, yhteisessä verkkokeskusteluissa ja lähipäivässä ryhmätyöskentelyssä. Itsenäisesti tehtävä opintokäynti. Verkko-oppimisalueena on devMoodle.

5 opintopistettä tarkoittaa 135 työskentelytuntia, joista itsenäinen työskentely ja verkkokeskustelut 127 tuntia ja lähipäivä 8 tuntia.

Oppimateriaali
Aika ja paikka

Koulutus käynnistyy 2.2.2020 alkaen KAMK:n verkko-oppimisympäristö devMoodlessa, jossa työskentely jatkuu koko opintojakson ajan.

Opintojen aloituswebinaari torstaina 6.2.2020 klo 14.30-16.00 (verkkopalaverilinkki lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille kutsussa)
Lähipäivä ti 31.3.2020 klo 8.30-16.00 Kajaanissa. Osallistuminen lähipäivään kuuluu opintojakson pakollisiin suorituksiin. 

Edeltävät opinnot
Opettaja
Hoitotyön opettaja, Tt yo Merja Leskinen ja HTM, th Anu Piirainen, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi

hyväksytty / hylätty
Arviointi perustuu kirjallisten ja muiden tehtävien suorittamiseen annettujen ohjeiden mukaisesti, lähipäivän työskentelyyn ja osallistumisaktiivisuuteen.

Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 7.2.2020
Julkaisupäivä 12.9.2019
Muokattu 15.1.2020 13.30.26