Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Voimavaralähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö

5 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee dialogiin työikäisen kriisissä olevan, mielenterveysongelmaisen ja riippuvuusongelmasta kärsivän ihmisen ja osaa tukea häntä tarpeenmukaisesti, voimavaralähtöisesti ja osallisuutta vahvistaen hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa. Opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä terveyspalveluja.

Opintojakson sisältö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön lähtökohtia:

 • Positiivinen mielenterveys ja mielenterveyden edistäminen
 • Transaktioanalyyttinen vuorovaikutusteoria (Abstract in English)
 • Lainsäädäntö
 • Mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelut (julkinen, yksityinen, kolmas sektori, sähköiset palvelut)

 

Kriisissä olevan ihmisen tukeminen:

 • Kriisityö

 

Mielenterveysongelmasta ja/tai riippuvuusongelmasta kärsivän ihmisen voimavaralähtöinen hoitotyö (osa materiaalista englanninkielisenä):

 • Masentuneen ihmisen hoitotyö
 • Itsetuhoisen ihmisen hoitotyö
 • Syömishäiriöisen ihmisen hoitotyö
 • Riippuvuusongelmaisen ihmisen hoitotyö
 • Psykoottisesti oireilevan ja psykoosisairaan ihmisen hoitotyö

 

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön voimavaralähtöiset auttamismenetelmät (osa materiaalista englanninkielisenä):

 • Dialogisuus
 • Ravitsemus, liikunta, kulttuuri, luonto
 • Motivoiva keskustelu
 • Hoitosuhdetyöskentely
 • Mini-interventio
 • Omahoitoa tukevat sähköiset menetelmät
 • Lääkehoito

 

Potilasturvallisuusosaaminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä:

 • Potilasturvallisuuden edistäminen
 • Aggressiivisen ihmisen kohtaaminen ja toimintamallit eri tilanteissa

 

Psykiatria ja päihdelääketiede:

 • Riippuvuusongelmat
 • Psyykkiset sairaudet
Ajankohta
18.8.2020 - 5.10.2020
syyslukukausi 2020
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksolle TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101395, anu.piirainen@kamk.fi.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi 

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
3.8.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Suomussalmi ja Kajaani
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 30.9.2020
Julkaisupäivä 25.5.2020
Muokattu 5.6.2020 7.08.44