Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Mielenterveystyön vaihtoehtoiset ammattiopinnot 2020-2021

30 op

Kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia mielenterveyttä edistävästi ja mielenterveyshäiriöitä ennaltaehkäisevästi. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää eri-ikäisten mielenterveyden häiriöstä kärsivien ihmisten hoitotyötä. Opiskelija osaa arvioida asiakkaan voimavaroja ja tukea häntä hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Opiskelija osaa toimia muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti. Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa hyödyntämällä työnohjausta.

Opintojen rakenne

1. Mielenterveystyö ja Näyttöön perustuva hoitotyö 15 op

  • Mielenterveystyö 10 op
  • Näyttöön perustuva hoitotyö 5 op

2. Ammattitaitoa edistävä syventävä ohjattu harjoittelu 15 op

 

 
Ajankohta
1.9.2020 - 31.5.2021
syyslukukausi 2020 - kevätlukukausi 2021
Ilmoittautuminen

Koulutuksen hakulomake avautuu TÄSTÄ LINKISTÄ.

Opiskelupaikkoja on rajoitettu määrä. Jos hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa avoimen AMK:n opiskelijoita, oppilaitos pidättää oikeuden valita opiskelijat. 

 

 

Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.8.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
Avoimen amk:n vuosimaksu on 250 €. Mikäli opinnot jatkuvat vuotta pidempään, opiskelija maksaa seuraavalle vuodelle menevistä opinnoista 15 €/op
Yhteystiedot
Suoritustapa

Teoriaopinnot: aktiivinen osallistuminen opetukseen (luennot, simulaatio-opetus ja opintokäynnit, yhteensä n. 70 h), itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät ja tentit. Ajankohta syksy 2020. Opiskelu tapahtuu integroituna tutkinto-opiskelijoiden ryhmään. 

Harjoittelu: Avoimen amk:n opiskelijat suorittavat harjoittelun oman työnantajansa kanssa sovitussa harjoittelupaikassa, jonka harjoittelun ohjauksesta vastaava opettaja hyväksyy. Henkilön tulee olla vakuutettu oman työnantajansa puolesta harjoittelun aikana. Harjoittelun pituus on 10 viikkoa ja harjoitteluun sisältyy Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajan antamaa ohjausta yhteensä 4 tuntia/opiskelija sekä työnohjaus. Ajankohta kevät 2021.


Oppimateriaali
Aika ja paikka
Syyslukukausi 2020 ja kevätlukukausi 2021. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.
Edeltävät opinnot

AMK-tasoinen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto.

Opettaja
THM, lehtori Raila Arpala, TtT Teija Ravelin ja TtM, lehtori Taina Romppanen, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä muut asiantuntijat
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 1.10.2020
Julkaisupäivä 22.5.2020
Muokattu 5.6.2020 6.59.25