Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Seksuaaliterveys

3 op

Kuvaus

Tavoitteet

Keskeinen tavoite on opiskelijan ammatillisen osaamisen syventäminen ja kehittäminen kohdattaessa seksuaalisuuteen liittyviä peruskysymyksiä hoitotyössä. Opiskelija saa valmiuksia eri sairauksiin liittyviin seksuaaliterveydellisiin haasteisiin - seksuaalisuuden kohtaamiseen, puheeksi ottamiseen ja tukemiseen. Opiskelija syventää tietoaan sukupuolitaudeista ja ehkäisymenetelmistä.
Lisäksi tavoitteena syventää aiemmin käsiteltyjä aihealueita: Opiskelija osaa käyttää seksuaalisuuden ja seksologian peruskäsitteitä asianmukaisesti hoitotyön eri konteksteissa. Opiskelija osaa toteuttaa seksuaaliterveyskasvatusta ja -neuvontaa osana terveyden edistämistä hoitotyössä. Lisäksi opiskelija ymmärtää ihmisen seksuaalisen moninaisuuden ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa hoitotyöhön.

Keskeiset sisällöt:
*Oman seksuaalisuuden kohtaaminen / Oma seksuaalihistoria
*Sairaus ja seksuaalisuus hoitotyössä; opiskellaan monia eri sairauksia ja seksuaaliterveydellisiä haasteita niihin liittyen.
*Monikulttuurisuus ja seksuaalisuus
*Sukupuolitaudit ja ehkäisy
*Syventäminen aiheeseen Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ammatillinen kohtaaminen
* Syventäminen aiheeseen Seksuaalinen väkivalta

Ajankohta
1.9.2020 - 31.12.2020
Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu opintojaksolle 31.8.2020 mennessä TÄSTÄ.

Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.8.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Laajuus: 3 op, joka koostuu lähiopetuksesta , opiskelijoiden aiheiden alustuksista harjoituksineen ja ( sekä mahdollinen opintokäynti Ouluun) ja itsenäistä- ja pienryhmäopiskelua verkossa. Tunneille osallistuminen on 100% läsnäolo.
Suoritustapa: Osallistuminen sekä lähi- että verkko-opetukseen ja annetut tehtävät, joita myös yhdessä suunnitellaan.
Lopuksi kukin kirjoittaa henkilökohtaisen oppimiskokemuksen, jonka palauttaa opettajalle sovitusti.
Huom! Jos opiskelija ei voi osallistua opetukseen ja oppimistehtävien suorittamiseen, opettaja antaa opiskelijalle korvaavan tehtävän!
Oppimateriaali
Opettajan osoittama materiaali on kurssin sisällössä, materiaali lähinnä verkkomateriaalia.
Aika ja paikka
Tarkentuu myöhemmin.
Edeltävät opinnot
Opettaja
Tiina Rissanen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 14.2.2020
Muokattu 5.6.2020 7.06.44