Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa (YAMK)

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
· selittää palliatiivisen hoidon järjestämisen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
· soveltaa palliatiivisen hoidon kehittämisessä ja johtamisen taustalla olevaa keskeistä tietoperustaa.
· kehittää ja johtaa palliatiivista hoitoa organisaation strategiaan liittyviä arvoja ja periaatteita soveltaen.
· arvioi ja kehittää ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa eettisiin arvoihin ja näyttöön perustuen.
· huomioi palliatiivisen hoidon tutkimukseen liittyviä rajoituksia ja erityskysymyksiä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
· arvioi analyyttisesti ja kriittisesti henkilöstön voimavarojen ja työhyvinvoinnin merkitystä palliatiivisen hoidon laatutekijänä.

Sisältö
· Palliatiivisen hoidon järjestäminen ja palvelujärjestelmä
· Ihmislähtöisen osaamisen ja johtamisen tietoperusta palliatiivisen hoidossa
· Organisaation strategioiden taustalla olevat arvot ja niiden merkitys kehittämisessä ja johtamisessa
· Henkilöstön osaaminen ihmislähtöisen palliatiivisen hoitotyön perustana
· Henkilöstön työhyvinvointi ja sitä tukevat menetelmät
· Näyttöön perustuva TKI-toiminta ja erityispiirteet palliatiivisen hoidon kontekstissa
Ajankohta
14.9.2020 - 11.12.2020
syksy 2020
Ilmoittautuminen
Opintojakso on osa Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa ylempi (AMK) -opintokokonaisuutta. Ilmoittaudu tälle opintojaksolle ilmoittautumislinkistä.
Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
24.8.2020
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua, videoluentoja, erilaisia oppimistehtäviä ja webinaareja.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto. Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5 op (YAMK)-opintojakso.

Opettaja
yliopettaja Rauni Leinonen, KAMK
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 20.9.2020
Julkaisupäivä 16.3.2020
Muokattu 5.6.2020 7.01.46