Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen (YAMK)

5 op

Kuvaus
Opiskelija
· ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kansainväliset ja kansalliset osaamisvaatimukset ja osaa tarkastella niitä kriittisesti moninaisissa toimintaympäristöissä.
· tunnistaa oman palliatiivisen hoidon asiantuntijuuteensa ja kliinisen osaamisensa vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä laatii niiden pohjalta henkilökohtaisen kehittymis- ja opiskelusuunnitelman.
· arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkityksen omaan ja työyhteisön osaamiseen ja kehittämiseen.
· on sitoutunut oman asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen, yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa.
· ymmärtää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa sekä edistää niiden toteutumista käytännössä.

Sisältö
· Laajavastuiset tehtävänkuvat terveydenhuollossa; palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntijuus, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
· Palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden ja osaamisen arviointi - lähtökohdat ja kehittämistavoitteet
· Palliatiivista hoitoa ja osaamista ohjaavat kansainväliset ja kansalliset säädökset ja suositukset
· Filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa
· Kansainväliset ja kansalliset trendit ja haasteet palliatiivisessa hoidossa ja niiden yhteys tulevaisuuden osaamiseen
Ajankohta
2.9.2020 - 20.12.2020
syksy 2020
Ilmoittautuminen
Opintojakso on osa Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa ylempi (AMK) -opintokokonaisuutta. Ilmoittaudu tälle opintojaksolle ilmoittautumislinkistä.
Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
24.8.2020
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua, videoluentoja, erilaisia oppimistehtäviä ja webinaareja.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto.
Opettaja
yliopettaja Rauni Leinonen, KAMK
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 11.9.2020
Julkaisupäivä 16.3.2020
Muokattu 5.6.2020 7.05.23