Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Työturvallisuus ja terveys

3 op

Kuvaus

Tavoite:
Opiskelija tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä. Opiskelija ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa arvioida ja kehittää niitä.

Opintojaksolla kartoitetaan terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja tehdään suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseksi.
Opintojakso soveltuu kaikille ammattikorkeakoulun koulutusaloille. Erityisesti se soveltuu monimuoto-opiskelijoille, koska opintojakson suoritukseen tarvitaan työpaikka, josta tehdään turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuojelulainsäädäntöön perustuvia havaintoja. (Myös harjoittelupaikkaa tai muuta yritystä voi käyttää tehtävässä.) Näistä tehdään lyhyt raportti ja työhyvinvointisuunnitelma.

Opintojakso koostuu seuraavista osiosta:
• Tutustuminen työhyvinvointia tukevaan materiaaliin
• Tentti Moodlessa
• Työolojen kartoittaminen, josta kirjoitetaan lyhyt raportti
• Kolmen kehitettävän kohteen valinta työpaikalta, lisätään raporttiin
• Työhyvinvointisuunnitelma (A4 lokerikko), lisätään raporttiin
• Oman oppimisen arviointi, lisätään raporttiin


Ajankohta
7.9.2020 - 30.11.2020
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset  TÄSTÄ.
Lisätietoja

Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, anu.piirainen@kamk.fi. Tarkemmat tiedot toteutuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi 

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
1.7.2020
Haku päättyy
6.9.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Lehtori Leena Lerssi, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 1.7.2020 15.21.02