Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Avoimen AMK:n opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen opintojesi perusteella. Ammattikorkeakoulututkintoa varten tarvitset avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettuja soveltuvia opintoja vähintään 60 opintopistettä. 60 opintopisteen laajuisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tarvitset vähintään 15 opintopistettä ja 90 opintopisteen laajuisiin tarvitset vähintään 30 opintopistettä vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun suorituksia.

Jos haet ammattikorkeakoulututkintoon, sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Ylempään amk-tutkintoon hakevilla suoritettujen opintojen lisäksi edellytyksenä on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta amk-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Joissakin YAMK-tutkinnoissa alemman  AMK-tutkinnon voi korvata yliopistossa suoritetulla kandidaatin tutkinnolla. Tällöin opiskelijan tulee varmistaa tutkinnon soveltuvuus hakijapalveluista.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opintopolku.fi -palvelussa. Hakulomakkeelle liitetään ajantasainen opintosuoritusote sekä mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen 31.7. tai 31.12. mennessä suoritettavista opinnoista hakulomakkeella mainittuun päivämäärään mennessä.  

Lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevien tulee toimittaa todistusjäljennökset ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavasta pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa täältä: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja valintaperusteet.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin sähköinen hakemus tulee olla täytetty ja lähetetty. Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen mennessä. Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

Kevään haku avoimesta tutkinto-opiskelijaksi:

 • hakuaika on 2. - 16.5., hakulomake sulkeutuu 16.5. klo 15,
 • vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.7. mennessä,
 • opintorekisteriote ja mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opintopisteistä liitetään hakulomakkeelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä,
 • opintojen aloitus tutkintoon johtavassa koulutuksessa on elo-/syyskuussa.

Syksyn haku avoimesta tutkinto-opiskelijaksi:

 • hakuaika on 1. - 15.11., hakulomake sulkeutuu 15.11. klo 15,
 • vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.12. mennessä,
 • opintorekisteriote ja mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opintopisteistä liitetään hakulomakkeelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä,
 • opintojen aloitus tutkintoon johtavassa koulutuksessa on tammikuussa.

Valintaperusteet 

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien valintaperusteet ovat seuraavat:

 • Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60, 30 tai 15 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja KAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Myös muissa ammattikorkeakouluissa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan. Poikkeuksen tähän muodostavat ylemmät amk-tutkinnot, joissa ainakin osa opinnoista on oltava suoritettuna Kajaanin avoimeen ammattikorkeakouluun. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia.
 • Ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoritetuista opinnoista vapaasti valittaviin opintoihin hyväksiluettavia voi olla enintään 5 opintopistettä.
 • Korvaamalla ja sisällyttämällä hyväksiluetut opintojaksot eivät kerrytä hakukelpoisuuden edellytyksenä olevaa 60 opintopisteen kertymää. AHOToimalla ja työn opinnollistamisen kautta hyväksiluetut opintopisteen sen sijaan kerryttävät. Katso lisätietoja hyväksiluvuista täältä.
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintomenestyksen ja haastattelun/valintakokeen perusteella.
 • Osassa koulutuksista on käytössä keskiarvoraja. Suorittamiesi avoimen amk:n opintopisteiden keskiarvo täytyy olla vähintään ko. rajan suuruinen, jotta voit tulla valituksi erillisvalinnassa.

Koulutuskohtaiset kriteerit ovat seuraavat:

Koulutukset
Vaadittava avoimen AMK:n op:n määrä
Haastattelu/valintakoe
Avoimen AMK:n opintojen keskiarvoraja     
AMK-tutkinnot
Sairaan- ja terveydenhoitajakoulutus
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Liiketalouden koulutus
60
Valintakoe
Hyvä (3)
International Business
60
Valintakoe (sisältää myös kielitaidon testauksen) 
Hyvä (3)
Matkailun koulutus
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Esports Business
60
Haastattelu (Sisältää myös kielitaidon testauksen)
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Tietojenkäsittelyn koulutus 
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
60

Haastattelu

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Konetekniikka
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suositus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Ylemmät AMK-tutkinnot
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
30
Valintakoe
Tyydyttävä (2)
Liiketoiminnan kehittämien ja johtaminen
30
Haastattelu
Hyvä (3)
Tietojenkäsittelyn ja liiketoimitaosaamisen koulutus
30
Haastattelu
Hyvä (3)
Matkailu, liikunta
30
Valintakoe ja haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Teknologiaosaamisen johtaminen
15
Valintakoe
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi huomioimme seuraavat kriteerit:

•Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.).

•Ylempään amk-tutkintoon hakevilla edellytyksenä on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta amk-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Joissakin YAMK-tutkinnoissa alemman  AMK-tutkinnon voi korvata yliopistossa suoritetulla kandidaatin tutkinnolla. Tällöin opiskelijan tulee varmistaa tutkinnon soveltuvuus hakijapalveluista.

Hakuohje 

1) Tulosta avoimessa amk:ssa suorittamistasi opinnoista opintorekisteriote.

2) Hanki kirjallinen suunnitelma niistä avoimen amk:n opinnoista, jotka ovat hakuaikana kesken, mutta jotka mahdollisesti suoritat kyseisen lukukauden päättymiseen mennessä (kevätlukukaudella 31.7. ja syyslukukaudella 31.12. mennessä). 

3) Täytä hakulomakkeelle tarvittavat tiedot osoitteessa www.opintopolku.fi ja 

4) liitä lomakkeelle

 • opintorekisteriote avoimessa amk:ssa suorittamistasi opinnoista sekä
 • mahdollinen suunnitelma lukukauden päättymiseen mennessä kertyvistä opintosuorituksista (kevätlukukaudella 31.7. ja syyslukukaudella 31.12. mennessä).

5) Tallenna hakulomake Opintopolussa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Opiskelijavalinta tehdään valintaperusteiden mukaisesti ja Sinulle lähetetään kirjallinen päätös asiasta. Lopullisen päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee ao. koulutuspäällikkö. Opiskeluoikeusaikaa myönnetään ns. normiaika vähennettynä 1 vuodella.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen opintosuoritusrekisteriote on tarkistettu ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevan määrän koulutuskohtaisia opintoja. YAMK-tutkinnoissa tarkastetaan myös aikaisempi tutkinto sekä vaadittava työkokemus.

Opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6. mennessä ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa.

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen KAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä KAMKin Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.)  Tarkemmat ohjeet täällä.

Sosiaali- ja terveysalalle sekä liikunta-alalle vaadittava terveys ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.).

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksiin vaadittava terveys ja toimintakyky, lisätietoja löytyy täältä.

Suunnittelija Hannu Tikkanen
Konetekniikan koulutus
Liiketalouden koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
puh. 044 710 1631
hannu.tikkanen@aikopa.fi
Suunnittelija Anu Piirainen
Sosiaali- ja terveysala
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 710 1395
anu.piirainen@aikopa.fi