Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Avoimen AMK:n opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Kun olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä, voit hakea Kajaanin 
ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Ylempään amk-tutkintoon haettaessa suoritettujen opintojen vähimmäispistemäärä vaihtelee alla olevan taulukon mukaisesti. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia. Amk-tutkintoon haettaessa suoritetuista opinnoista vapaasti valittaviin opintoihin hyväksiluettavia voi olla enintään 5 op:tä. Myös muissa avoimissa ammattikorkeakouluissa kuin Kajaanin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään. Poikkeuksen tähän muodostavat ylemmät amk-tutkinnot, joissa ainakin osa opinnoista on oltava suoritettuna Kajaanin avoimeen ammattikorkeakouluun.

Korvaamalla ja sisällyttämällä hyväksiluetut opintojaksot eivät kerrytä hakukelpoisuuden edellytyksenä olevaa 60 opintopisteen kertymää. AHOToimalla ja työn opinnollistamisen kautta hyväksiluetut opintopisteen sen sijaan kerryttävät. Katso lisätietoja hyväksiluvuista täältä.

Valintaperusteet

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana Sinut voidaan valita tutkintoon johtavaan koulutukseen seuraavin perustein:

  • Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa haettavan koulutuksen vähimmäisvaatimuksena olevan määrän opintopisteitä asianomaiseen tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintoja, jotka ovat hyväksiluettavissa KAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.
  • Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintomenestyksen ja haastattelun/valintakokeen perusteella.
  • Osassa koulutuksista on käytössä keskiarvoraja. Suorittamiesi avoimen AMK:n opintopisteiden keskiarvo täytyy olla vähintään ko. rajan suuruinen, jotta voit tulla valituksi erillisvalinnassa.
  •  

Koulutuskohtaiset kriteerit ovat seuraavat:

Koulutukset
Vaadittava avoimen AMK:n op:n määrä
Haastattelu/valintakoe
Avoimen AMK:n opintojen keskiarvoraja     
AMK-tutkinnot
Sairaan- ja terveydenhoitajakoulutus
60
Valintakoe (sisältää myös haastattelun)
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Liiketalouden koulutus
60
Valintakoe
Hyvä (3)
International Business
60
Valintakoe (sisältää myös kielitaidon testauksen) 
Hyvä (3)
Matkailun koulutus
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Esports Business
60
Haastattelu (Sisältää myös kielitaidon testauksen)
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Tietojenkäsittelyn koulutus 
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
60

Valintakoe kaikille. Lisäksi peliteknologiaan <
hakeville haastattelu. 

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Konetekniikka
60
Haastattelu ja valintakoe
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suositus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
60
Haastattelu ja valintakoe
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Ylemmät AMK-tutkinnot
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
30
Valintakoe
Tyydyttävä (2)
Liiketoiminnan kehittämien ja johtaminen
30
Haastattelu
Hyvä (3)
Tietojenkäsittelyn ja liiketoimitaosaamisen koulutus
30
Haastattelu
Hyvä (3)
Matkailu, liikunta
30
Valintakoe ja haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Teknologiaosaamisen johtaminen
15
Valintakoe
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
• Sosiaali- ja terveysalalle hakeneiden valintaan vaikuttavat myös SORA-lain edellyttämät terveydentilan lisäselvitykset sekä tieto aikaisemmista opiskeluoikeuden peruuttamista koskevista  päätöksistä.• Ylempään amk-tutkintoon hakevilla edellytyksenä on alempi ammattikorkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta amk-tutkinnon jälkeen. Joissakin YAMK-tutkinnoissa alemman  AMK-tutkinnon voi korvata yliopistossa suoritetulla kandidaatin tutkinnolla. Tällöin opiskelijan tulee varmistaa tutkinnon soveltuvuus hakijapalveluista.

Määräajat 

  • Jos haluat aloittaa tutkinto-opiskelijana syyslukukauden alussa (aloitus syyskuussa), hakemus tulee jättää 1.5. - 15.5. välisenä aikana ja vaadittavienavoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.7. mennessä.
  • Jos haluat aloittaa tutkinto-opiskelijana kevätlukukauden alussa (aloitus tammikuussa), hakemus tulee jättää 1.11. - 15.11. välisenä aikana ja vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.12. mennessä.

Hakuohje 

1) Mene osoitteeseen www.opintopolku.fi. Hae Kajaanin ammattikorkeakoulun opetus. Valitse koulutus, johon olet hakemassa. Erillishaku avoimen AMK:n pisteillä näkyy sivun oikella puolella omana hakukohteenaan.

2) Täytä ja lähetä Opintopolun hakulomake.

Sinun ei tarvitse toimittaa erillistä opintorekisteriotetta, mikäli olet suorittanut avoimen AMK:n opinnot Kajaanin amk:ssa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintaperusteiden mukaisesti ja Sinulle lähetetään kirjallinen päätös asiasta. Lopullisen päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee ao. koulutuspäällikkö. Opiskeluoikeusaikaa myönnetään ns. normiaika vähennettynä 1 vuodella. Tutkinto-opiskelijaksi valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes on tarkistettu, että olet suorittanut vaaditut opintopistemäärät koulutuskohtaisia opintoja. YAMK-tutkinnoissa tarkastetaan myös aikaisempi tutkinto sekä vaadittava työkokemus.

Alalle soveltuva terveys

Lisätietoja hakemiseen vaikuttavista terveydellisistä tekijöistä löytyy täältä.

Suunnittelija Hannu Tikkanen
Konetekniikan koulutus
Liiketalouden koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
puh. 044 710 1631
hannu.tikkanen@aikopa.fi
Suunnittelija Anu Piirainen
Sosiaali- ja terveysala
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 710 1395
anu.piirainen@aikopa.fi