Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Avoimen AMK:n opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Hakeminen avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamiesi opintojen perusteella, kun olet suorittanut vaaditun määrän opintopisteitä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja KAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.  

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta varten tarvitset avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettuja soveltuvia opintoja vähintään 60 opintopistettä. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten tarvitset 60 opintopisteen laajuiseen YAMK-koulutukseen vähintään 15 opintopistettä ja 90 opintopisteen laajuiseen YAMK-koulutukseen vähintään 30 opintopistettä vaadittuja avoimen ammattikorkeakoulun suorituksia.

Jos haet ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Jos haet ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen, suoritettujen opintojen lisäksi edellytyksenä on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja lisäksi tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyttä asianomaisen alan työkokemusta vähintään kaksi vuotta (24 kk). Joissakin YAMK-tutkinnoissa AMK-tutkinnon voi korvata yliopistossa suoritetulla kandidaatin tutkinnolla tai aikaisemmin suoritetulla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla. Tällöin opiskelijan tulee varmistaa tutkinnon soveltuvuus KAMKin hakijapalveluista. Pohjakoulutus ja työkokemus harkitaan tapauskohtaisesti.

Hakeminen avoimessa amk:ssa suoritettujen opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Hakulomakkeelle liitetään ajantasainen opintosuoritusote sekä mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opinnoista, kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.

Lisäksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutukseen hakevien tulee toimittaa todistusjäljennökset ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaadittavasta pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta. Pohjakoulutusvaatimuksen voit tarkistaa täältä: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja valintaperusteet.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin sähköinen hakemus tulee olla täytetty ja lähetetty. Hakija voi täydentää hakemustaan hakuaikana.

Hakuohje

1) Valitse oikea hakukohde Opintopolusta: KAMKin hakukohteet

2) Hakulomake löytyy koulutuksen alareunasta kohdasta: Koulutuksen hakukohteet -> Erillishaku

3) Avaa hakulomake hakukohteesta Avoimen väylä (hakukohteesi) ja täytä tarvittavat tiedot hakulomakkeelle hakuaikana

4) Liitä hakulomakkeelle:

 • opintorekisteriote avoimessa amk:ssa suorittamistasi opinnoista sekä
 • suunnitelma lukukauden päättymiseen mennessä kertyvistä opintosuorituksista.
  • Kirjallinen suunnitelma niistä avoimen amk:n opinnoista, jotka ovat hakuaikana kesken, mutta jotka hakija suorittaa kyseisen lukukauden päättymiseen mennessä (kevätlukukaudella 31.7. mennessä ja syyslukukaudella 31.12. mennessä).

5) Tallenna hakulomake Opintopolussa.

Kevään hakuaikataulu, opiskelu tutkinto-opiskelijana alkaa elokuussa:

 • Hakuaika on 2. - 15.5.2022. Hakulomake sulkeutuu 15.5.2022 klo 15.
 • Vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.7.2022 mennessä.
 • Opintorekisteriote ja mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opintopisteistä liitetään hakulomakkeelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
 • Opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan 30.6.2022 mennessä.
 • Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä ja 
 • ehdollisesti hyväksytyt toimittavat lopulliset opintosuoritusotteet 10.8.2022 mennessä.
 • Opintojen aloitus tutkintoon johtavassa koulutuksessa on elo-/syyskuussa 2022.

Syksyn hakuaikataulu, opiskelu tutkinto-opiskelijana alkaa tammikuussa:

 • Hakuaika on 1. - 15.11.2022, hakulomake sulkeutuu 15.11.2022 klo 15.00.
 • Vaadittavien avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 27.12.2022 mennessä.
 • Opintorekisteriote ja mahdollinen suunnitelma hakuajan jälkeen suoritettavista opintopisteistä liitetään hakulomakkeelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä.
 • Opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan 15.12.2022 mennessä.
 • Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä ja 
 • ajan tasalla oleva opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
 • Opintojen aloitus tutkintoon johtavassa koulutuksessa on tammikuussa 2023. 

 

Valintaperusteet 

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi hakevien haussa valintaperusteet ovat seuraavat:

 • Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60, 30 tai 15 opintopistettä haettavaan tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja KAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Opintojen lisäksi YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen hakevalla tulee täyttyä hakukelpoisuuteen vaaditut pohjakoulutus sekä työkokemusvaatimus.
 • Ammattikorkeakoulututkintoon haettaessa suoritetuista opinnoista vapaasti valittaviin opintoihin hyväksi luettavia voi olla enintään 5 opintopistettä.
 • Myös muissa ammattikorkeakouluissa suorittamasi avoimen ammattikorkeakoulun opinnot huomioidaan. Poikkeuksen tähän muodostavat ylemmät amk-tutkinnot, joissa ainakin osa opinnoista on oltava suoritettuna Kajaanin avoimeen ammattikorkeakouluun. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia.
 • Korvaamalla ja sisällyttämällä hyväksiluetut opintojaksot eivät kerrytä hakukelpoisuuden edellytyksenä olevaa 60 opintopisteen kertymää. AHOToimalla ja työn opinnollistamisen kautta hyväksiluetut opintopisteen sen sijaan kerryttävät. Katso lisätietoja hyväksiluvuista täältä.
 • Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintomenestyksen ja haastattelun/valintakokeen perusteella.
 • Osassa koulutuksista on käytössä keskiarvoraja. Suorittamiesi avoimen amk:n opintopisteiden keskiarvo täytyy olla vähintään ko. rajan suuruinen, jotta voit tulla valituksi erillisvalinnassa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan niillä tiedoilla, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida. Opiskelijavalinta tehdään valintaperusteiden mukaisesti ja sinulle lähetetään kirjallinen päätös asiasta. Lopullisen päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee ao. koulutusjohtaja. Opiskeluoikeusaikaa myönnetään ns. normiaika vähennettynä 1 vuodella.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelupaikan vastaanottaneen opintosuoritusrekisteriote on tarkistettu ja todettu sisältävän valinnan perusteena olevan määrän koulutuskohtaisia opintoja. YAMK-tutkinnoissa tarkastetaan myös aikaisempi tutkinto sekä vaadittava työkokemus.

Opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6. mennessä ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä. Opintosuoritusote on toimitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikorkeakoulun hyväksymisilmoituksessa mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaanottamisesta tai hän menettää opiskelupaikkansa.

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen KAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä KAMKin Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L257/2015.)  Tarkemmat ohjeet täällä.
 

Sosiaali- ja terveysalalle sekä liikunta-alalla vaadittava terveys ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014)

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksiin hakevan tulee antaa hakuvaiheessa opiskelijaksiottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä (L932/2014). Terveydentilaa tai opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva selvitys on liitteineen toimitettava hakuaikana taiviimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa hakuajan päättymisestä KAMKin Hakijapalveluihin. 

Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksiin vaadittava terveys ja toimintakyky, lisätietoja löytyy täältä.

Koulutuskohtaiset valintakriteerit ovat seuraavat:

Koulutukset
Vaadittava avoimen AMK:n op:n määrä
Haastattelu/valintakoe
Avoimen AMK:n opintojen keskiarvoraja     
AMK-tutkinnot
Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja sosionomikoulutus
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Liiketalouden koulutus
60
Haastattelu
Hyvä (3)
International Business, Tourism, Sports
60
Haastattelu (sisältää kielitaidon testauksen) 
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Matkailun koulutus
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Esports Business
60
Haastattelu (sisältää kielitaidon testauksen)
Hyvä (3)

Tietojenkäsittelyn koulutus:

Peliala

Datacenter

60
Haastattelu

 

Hyvä (3)

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
60

Haastattelu

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Konetekniikan koulutus
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suositus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
60
Haastattelu
Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus
Ylemmät AMK-tutkinnot
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
30
Haastattelu
Tyydyttävä (2)
Liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen
30
Haastattelu
Tyydyttävä (2)
Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen
30
Haastattelu
Tyydyttävä (2)
Matkailualan kehittäminen ja johtaminen, Liikunta-alan kehittäminen ja johtaminen
30
Haastattelu
Tyydyttävä (2)
Teknologiaosaamisen johtaminen
15
Haastattelu
Tyydyttävä (2)
Master's Degree in International Business Management
30
Haastattelu
Tyydyttävä (2)
Tiedolla johtaminen ja kehittäminen
30
Haastattelu
Tyydyttävä (2)
Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
30
Haastattelu
Tyydyttävä (2)

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi huomioimme seuraavat kriteerit:

•Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.).

•Ylempään amk-tutkintoon hakevilla edellytyksenä on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta amk-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Joissakin YAMK-tutkinnoissa alemman  AMK-tutkinnon voi korvata yliopistossa suoritetulla kandidaatin tutkinnolla. Tällöin opiskelijan tulee varmistaa tutkinnon soveltuvuus hakijapalveluista. 

Suunnittelija Elina Kiviaho
Sosiaali- ja terveysala
puh. 040 1904 988
elina.kiviaho@kamk.fi

Koulutuksen kehittäjä Hannele Siipola
Liiketalouden koulutus
Matkailuala
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
puh. 044 710 1120
hannele.siipola@kamk.fi
Suunnittelija Jaana Tolonen
Konetekniikan koulutus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
puh. 044 710 1631
jaana.tolonen@kamk.fi