hakijalle.jpg


Etusivu>Hakijalle>AMK-tutkinnot>Restonomi englanninkielinen koulutus

ENGLANNINKIELINEN MATKAILUN KOULUTUS

Opiskellessasi restonomiksi englanninkielisessä matkailun koulutuksessa Kajaanin ammattikorkeakoulussa saat vahvan pohjan matkailualan asiantuntijuuteen, jolloin voit työskennellä erilaisissa alan suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia yrittäjyyteen. Opiskelu englanninkielisessä koulutuksessa tarjoaa sinulle mahdollisuuden saada todellista tuntumaa kansainväliseen ilmapiiriin, sillä suuri osa opiskelijoista tulee muualta kuin Suomesta. Englannin kielellä opiskelu kehittää kielitaitoasi samalla kun opiskelet matkailualan ammattilaiseksi ja suoritat restonomitutkinnon. 

Bachelor's Degree in Tourism

Kajaanin ammattikorkeakoulussa matkailun koulutus ja liikunta-alan koulutus tekevät tiivistä yhteistyötä ja muodostavat yhdessä aktiviteettimatkailun osaamisalueen. Aktiviteettimatkailu on luonnossa liikuntaa sekä hyvinvointimatkailua yhdistettynä majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaan.

Opinnot englanninkielisessä matkailun koulutuksessa KAMK:ssa antavat sinulle valmiudet alan kehittämis-, myynti-, markkinointi-, tuotanto- ja esimiestehtäviin sekä itsenäiseksi yrittäjäksi. Teoriassa hankittua tietoa sovellat käytännössä mm. matkailutuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opit työskentelemään eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa  kansainvälistä matkailua ajatellen.

Lähialueen tärkeisiin matkailukohteisiin suuntautuvat opintomatkat ovat tärkeä osa koulutusta. Tutustut yritysten toimintaan sekä pääset tekemään yhteistyötä yritysten kanssa paitsi projektien, myös ensimmäisen vuoden työelämään tutustumisjakson myötä. Kansainvälinen verkostomme antaa monipuoliset mahdollisuudet kartuttaa kv-osaamistasi sekä kielitaitoa opiskelijavaihdossa. Valmistuessasi olet monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja.

Koulutuksessa voit valita eri opintokokonaisuuksia syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla. Voit valita

Elämysaktiviteetit, jossa opit tunnistamaan keskeiset luonto- ja liikuntamatkailun kesä- ja talviaktiviteetit sekä ymmärtämään niiden toteutuksen keskeiset vaatimukset. Opit hallitsemaan eri luontoliikuntalajien vaatimia perustaitoja sekä opit tuottamaan asiakkaille yksilöllisiä ja aitoja elämyskokemuksia

Hyvinvointimatkailu, jossa  opit tunnistamaan ja ymmärtämään hyvinvointipalvelujen merkityksen osana matkailun kenttää. Osaat soveltaa eri liikuntalajeja ja hoitomuotoja eri lähtökohdista tulevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuottamaan niistä matkailuun soveltuvia palvelupaketteja.

 

Opiskelu KAMKissa

Oppimisympäristömme ei rajoitu seinien sisälle. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelet matkailua niin Vimpelinlaakson kampusalueen ajanmukaisissa luokkatiloissamme kuin alueen yrityksissä ja vaihtelevassa kainuulaisessa luonnossakin. Kainuun ja Koillismaan matkailualueet ja -kohteet (mm. Vuokatti, Ukkohalla, Paljakka, Oulujärvi, Idän Taiga ja Ruka-Kuusamo) sekä monipuoliset tapahtumat (mm. Kuhmon kamarimusiikki, Kainuun rastiviikko, Lost in Kajaani-seikkailukisa) tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua ja osallistua erilaisiin projekteihin jo opiskeluaikana. Matkailualan opiskelijat ovat tärkeässä osassa monen kainuulaisen tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä!

Kotimaisen oppimisympäristön lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa kansainvälistymisestä kiinnostuneille monipuolisia vaihtomahdollisuuksia eri puolille maailmaa. Voit suorittaa opintoja yhteistyökorkeakouluissamme tai suorittaa opintoihin kuuluvan harjoittelun ulkomailla. Hyvin suunniteltu kv-vaihto ei pidennä opintojen kestoa vaan sisältyy luontevana osana tutkintoon. Kansainvälisellä kampuksellamme voit myös kotikansainvälistyä ja toimia kv-tuutorina ulkomaalaisille opiskelijoille.

Lue lisää koulutuksesta englanninkielisiltä sivuilta

 

Adventure Tourism
Tutkintonimike:
Bachelor of Hospitality Management,
Restonomi (AMK)

Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta 
Opetuskieli: englanti
Applicant's Guide
Yhteystiedot

Hakijapalvelut / Admissions Services
Puh. 044 7101 229
admissions(at)kamk.fi

applykamk.fi

Lue lisää myös hakusivuiltamme:
http://applykamk.fi